Операційна система Windows

Змагання «Кращі знавці Windows»

Урок №0 з теми “Операційна система Windows”. В цьому уроці представлені умови, конкурси, критерії та правила оцінювання учасників змагання “Кращі знавці Windows”. Питання для розминки (розміщені в кінці статті) будуть доповнюватись по мірі вивчення нових тем!

/

/


Умови та хід змагання “Кращі знавці Windows”


Загальні відомості

Клас поділяється на дві команди. Кожна команда повинна вибрати капітана (який буде виконувати організаторські функції: слідкувати за дисципліною в команді, розподілити обов’язки між учасниками тощо); також командам потрібно придумати назву, девіз та емблему.

В конкурсах оцінюються знання, вміння, творчі здібності кожного учня. В кінці змагання бали учасників команди додаються. Та команда, в якої сумарна кількість балів вище, є переможцем.

Незалежно від команди-переможця учень, який набрав найвищу кількість балів (але не менше 20), отримує за урок 12; оцінки інших учасників змагання визначаються в пропорційному співвідношення до балів переможця.

Учасники команди-переможця, які за урок отримають оцінку від 1 до 10 балів включно, нагороджуються +1 балом до своєї оцінки.

Конкурси та їх оцінювання


 1. Представлення команд

  (3 бали – кожному учаснику) – 5 хв (кожній команді приблизно по 2 хв)

  Оцінювання:
  • Рівень підготовки до завдання – 1 бал;
  • Згуртованість команди – 1 бал;
  • Оригінальність, креативність, відображення творчих здібностей – 1 бал.

 2. Розминка

  – 10 хв
  Перевіряється знання теоретичної частини і тренується память та увага.
  Кожен учасник команди вибирає номер запитання. Якщо запитання під цим номером уже називалось – учень пропускає свій хід. На відповідь дається кілька секунд. Якщо учень не знає відповіді – відповісти може представник іншої команди.

  Оцінювання:
  • Правильна відповідь – 2 бали;
  • Відповідь іншого учня – 1 бал;
  • Відсутність відповіді або уже «використаний номер» – 0 балів.

 3. Творче завдання

  (5 балів – на всю команду) – 7 хв (кожній команді по 3 хв)
  Створити і представити макет файлової системи з підручних матеріалів: папір, пластилін, бісер тощо.

  Оцінювання:
  • Представлення роботи – 1 бал;
  • Оригінальність, креативність в оформлені, виконанні тощо – 1 бал;
  • Повністю розкрита тема – 1 бал;
  • Наявність особистого вкладу в роботу (демонстрація власних здібностей) – 1 бал;
  • Цікаве подання інформації – 1 бал.

  Як розподілити бали члени команди вирішують самостійно (за вкладом в роботу учасників): чи розділити бали на всіх учнів, чи віддати їх тому хто готував макет тощо.


 4. Практичне завдання

  (12 балів) – 10-15 хв
  Виконати практичну роботу на комп’ютері. Участь приймають ВСІ учасники команди.
  Крім того, що оцінка враховується в змаганні, також за практичну роботу вона виставляється окремо в журнал кожному учню.


 5. Завдання для суперників

  Придумати і намалювати ребуси з теми (не більше 10 і не менше 5 шт).
  Команди по черзі демонструють по одному ребусу суперникам (кожен ребус повинен бути на окремому аркуші і достатньо великого розміру, щоб його було видно на відстані).

  Оцінювання:
  • за кожен продемонстрований ребус (по темі!) кожен учасник команди, яка його підготувала, отримує 1 бал;
  • за кожну правильну відповідь учасник команди-суперника, який відгадав, отримує 2 бали;
  • неправильна відповідь, або ребус не по темі – 0 балів.


Завдання для розминки

 1. Комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи називається … .
 2. Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм.
 3. Невеликі програми, створені для обслуговування комп’ютера та підвищення ефективність його роботи.
 4. Комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування.
 5. Програмне забезпечення, яке призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних, що користувач розв’язує в ході своєї діяльності.
 6. Програми, які використовуються для реалізації завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності, на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділі.
 7. Програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо.
 8. ОС якого сімейства розробляються різноманітними виробниками для IBM-сумісних комп’ютерів?
 9. Незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями.
 10. Центральна частина операційної системи, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп’ютера.
 11. Структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою.
 12. Програми, які керують роботою периферійних пристроїв комп’ютера.
 13. Сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.
 14. Тип ОС, в яких у кожен момент часу може виконуватися лише одна програма.
 15. Тип ОС, в яких у кожен момент часу може виконуватися лише кілька програм.
 16. Тип ОС, в яких обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням команд, які користувач уводить із клавіатури у вигляді тексту.
 17. Тип ОС, в яких обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням маніпулятора або клавіатури..
 18. Основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами.
 19. Невеликі файли, що зв’язані з іншими об’єктами і створюються для швидкого доступу до них.
 20. Елемент інтерфейсу Windows призначений спростити перехід від однієї запущеної програми до іншої, відображати важливу системну інформацію, а також полегшити виконання найуживаніших операцій.
 21. Яким чином можна викликати головне меню ОС?
 22. Панель інструментів на панелі завдань, яка містить кнопки зі значками програм, називається … .
 23. Частина панелі завдань, на якій відображаються повідомлення про поточний час, стан виконання окремих програм тощо.
 24. Викликається правою кнопкою миші і містить команди, які можна застосувати до вибраного об’єкта.
 25. Режим збереження енергії, при якому зупиняється жорсткий диск, не подається сигнал на монітор тощо.
 26. Як створити папку чи файл на робочому столі?
 27. Яким чином можна виділити групу об’єктів на робочому столі, якщо їх значки розміщені в роздріб (тобто між цими значками є піктограми, яких виділять не потрібно)?
 28. Частина оперативної пам’яті, в якій зберігаються об’єкти після копіювання або вирізанні.
 29. Яким сполученням клавіш можна копіювання виділений об’єкт до буфера обміну?
 30. Яким сполученням клавіш можна вирізати виділений об’єкт до буфера обміну?
 31. Яким сполученням клавіш можна вставити об’єкт з буфера обміну?
 32. Яким сполученням клавіш можна виділити всі об’єкти на робочому столі?
 33. Яким сполученням клавіш можна скасувати останню дію над об’єктами?
 34. Прямокутна область екрана, в межах якої користувач може виконувати різні операції над об’єктами ОС.
 35. Перерахуйте типи вікон.
 36. Тип вікон, які відкриваються при запуску програм.
 37. Тип вікон, що призначені для встановлення параметрів та властивостей різних об’єктів.
 38. Тип вікон, які містять повідомлення для користувача.
 39. Верхній елемент вікна, який містить кнопку Меню вікна, назву вікна та кнопки керування вікном.
 40. Які бувають режими відображення вікон?
 41. Елемент інтерфейсу вікон, що містить список команд, які можна виконувати над об’єктами у вікні.
 42. Нижній елемент вікна, який містить інформацію про стан вікна чи якогось об’єкта в ньому.
 43. Елемент діалогового вікна, який дає змогу вибрати лише один з запропонованих варіантів.
 44. Елемент діалогового вікна, який дає змогу вибрати всі запропоновані варіанти.
 45. Яким сполученням клавіш можна викликати контекстне меню об’єкта?
 46. За допомогою якого сполучення клавіш можна виконати перехід між вікнами?
 47. За допомогою якої команди головного меню вікна можна перейменувати файл?
 48. Як за допомогою команд головного меню вікна можна виділити всі об’єкти у вікні?
 49. За допомогою якого меню можна налаштовувати інтерфейс програмного вікна?
 50. Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати для копіювання файлу з однієї папки до іншої, скориставшись головним меню вікон?
 51. Впорядкована сукупність даних, що має ім’я і опрацьовується операційною системою як єдине ціле.
 52. Структура зберігання файлів на жорстких магнітних дисках і спосіб їх найменування визначається файловою системою … .
 53. Довільний набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > |, і використовується для ідентифікації файлів.
 54. Каталог, який не міститься в жодному іншому каталозі.
 55. Набір символів після останньої крапки в імені файлу.
 56. Визначає структуру даних у файлі.
 57. Шаблон імені файлу, який позначає будь-яку кількість довільних символів.
 58. Шаблон імені файлу, який позначає один довільний символ.
 59. Процес переміщення дисками та папками називають … .
 60. Своєрідний файловий менеджер, вбудований в ОС Windows, що забезпечує роботу користувача з файлами, папками, дисками.
7228 Просмотров