Иконка Microsoft PowerPoint

Засоби презентаційної графіки

Урок №1 з теми “Microsoft PowerPoint”. В цьому уроці ознайомимось з поняттями презентації, комп’ютерної презентації, слайду; розглянемо апаратні засоби демонстрації презентацій, види презентацій, програмні засоби створення презентацій та можливості засобів презентаційної графіки

\

\

Що називають презентацією?

Презентація (англ. presentation -представлення) – це захід, на якому відбувається представлення чого-небудь нового: ідеї, проекту, продукції, товару тощо.

Історія розвитку презентації

Раніше для демонстрації презентацій використовувались виготовлені з паперу схеми, плакати, таблиці, карти. Потім з’явились технічні засоби, такі як діапроектори – відтворювали зображення з фотоплівок та діапозитивів; та графопроектори (кодоскопи) – відтворювали зображення з прозорих плівок (слайдів або транспарантів), розміром близьких до А4 формату.

На початку 1980-х років для друку діапозитивів та плівок почали використовувати комп’ютерні програми; згодом, з розвитком комп’ютерної техніки, почали створювати спеціальні електронні документи для демонстрації свого виступу на екрані комп’ютера. Ці документи отримали назву комп’ютерних презентацій.

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентаціяце документ, який використовують для подання широкій аудиторії інформації в наочному і лаконічному вигляді.

В наш час для демонстрації комп’ютерних презентацій використовують комп’ютери, мультимедійні проектори, мультимедійні та інтерактивні дошки тощо.

Для створення комп’ютерних презентацій використовують засоби презентаційної графіки – спеціальні програми, призначені для створення зображень та їх показу на екрані, підготовки слайд-фільмів, мультфільмів, їх редагування.

Види комп’ютерних презентацій

Компютерні презентації бувають двох видів: слайдові та потокові.

Види презентацій

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів, що по черзі відтворюються за вказівкою користувача.

Слайд – це окрема екранна сторінка, яка може містити текстові, графічні, відео-, звукові об’єкти та гіперпосилання.

Потокова презентація — це набір кадрів, які відтворюються автоматично, змінюючи один одного через чітко визначені проміжки часу.

По своїй суті слайдова презентація нагадує набір фотографій ,а потокова – кінофільм.

Засоби створення презентацій

Засоби створення потокових презентацій мають більш потужні можливості – це і створення анімаційних зображень, мультфільмів, відеороликів, ігр тощо. Натомість основною перевагою слайдових презентацій є простота їх створення та легкість в керуванні відтворенням, тоді як для налаштування відображення потокових презентацій потрібно створювати спеціальні кнопки, стоп-кадри, володіти основами програмування.

До засобів створення слайдових презентацій відносять:

Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow.

Засоби створення потокових презентацій:

Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, Macromedia Flash, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

Основні можливості засобів презентаційної графіки:

  • Включення до слайдів текстів, графічних зображень, відео і звукових об’єктів;

  • Редагування та форматування об’єктів презентації;
  • Використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;
  • Застосування ефектів анімації до об’єктів презентації;
  • Налаштування послідовності та тривалості відображення об’єктів;
  • Демонстрація створеної презентації;
  • Підготовка до друку слайдів презентації;
  • Збереження презентації у файлах різних форматів.

 

Список джерел:

  1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2010. — 240 с.: іл.
  2. Інформатика: 10 кл.: Академічний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
14995 Просмотров