Операційна система Windows

Творче завдання “Основи роботи з дисками”

Завдання: Уявіть, що ви торговий агент. Вам потрібно продати програмне забезпечення. Підготуйте презентацію утиліти (програма для обслуговування комп’ютера, антивірус чи архіватор, крім стандартних службових програм ОС Windows) так, щоб людина, яка слухає Ваше повідомлення, купила продукт.

…..


Загальні Вимоги до творчої роботи “Основи роботи з дисками”:
1. Можна працювати в групах по два учня.

2. Кожна група повинна презентувати різні продукти.

3. Можна представити програму, яку Ви використовуєте для обслуговування комп’ютера вдома, або знайти в Інтернеті і дослідити її властивості та особливості роботи з нею.

4. Інформацію можна подати в довільній формі: комп’ютерна презентація, плакати, повідомлення і т.д.

5. Ваше повідомлення повинне містити інформацію про особливості ПЗ, його характеристики тощо, а не лише Вашу особисту думку і враження.

Домашнє завдання: До наступного уроку подайте список груп (прізвища учасників) та назву продукту, який кожна група буде презентувати.

…..


Вимоги до оформлення творчої роботи


Робота повинна бути оформлена на аркушах формату А4. Якщо робота буде подана в вигляді плаката, презентації тощо, то на аркушах А4 необхідно оформити свою доповідь з теми (можливо, в тезисній формі).

Робота повинна містити:

1. Титульний аркуш, на якому потрібно вказати тему роботи, предмет, клас, школу, ПІП учнів, що її виконували.

2. Зміст (план) роботи

3. Якщо роботу готували кілька учнів, то представлення учасників проекту і короткий опис їх внеску (вказати що зробив для створення роботи).

4. Сама робота

5. Тези виступу, в яких повинні бути відображені всі етапи роботи.

6. Список джерел.

Критерії оцінювання

За кожний критерій нараховується від 0 до 2 балів.

  1. Передмова, в якій потрібно представити учасників і їх внесок в проект та розповісти про етапи роботи над проектом.
  2. Охайно і повністю оформлена робота.
  3. Цікаве представлення інформації.
  4. Креативність в оформленні роботи, розкритті питання тощо.
  5. Повністю розкриті характеристики, особливості програми.
  6. Використання мультимедіа (графіка, відео тощо)

…..


Примітка: Дане творче завдання я запропонувала своїм учням 8 класу в 2011-2012 н.р. на початку вивчення розділу “Операційна система Windows” (10 год.) . Таким чином, на підготовку в школярів було кілька тижнів.


1419 Просмотров