Общая информация

Вимоги до творчого домашнього завдання з інформатики

В якості домашнього завдання (по бажанню) на кожен урок можна розробляти самостійну роботу з теми для своїх однокласників. В цій статті будуть описані вимоги до роботи та орієнтовна цінність різних завдань.

\

\

Вимоги до роботи та критерії оцінювання

Вимоги до оформлення роботи

 • Домашнє завдання виконується на окремому аркуші (можна з зошита).

 • Написано акуратно і розбірливим почерком (або надруковано).
 • На початку роботи указується число виконання роботи, тема, клас та прізвище, ім’я учня, що розробляв завдання.

Наприклад:

20.01.12
Домашня робота з теми
“Засоби презентаційної графіки.
Структура середовища PowerPoint”
учня 8 класу
Прізвище Ім’я

Вимоги до вмісту роботи

 • До роботи можна включати лише ті питання, на які знаєте відповідь.
 • Робота повинна містити лише завдання-запитання з поточної теми (завдання з інших тем не враховуються).
 • Завдання в роботі можуть бути різного типу (тести, питання, ребуси тощо)
 • Завдання повинні бути підібрані з урахуванням їх “вартості” так, щоб сумарна кількість балів за всі завдання була 12.
 • Якщо у кількох учнів будуть однакові роботи, то домашня робота нікому не зарахується!

Деякі види завдань та їх “вартість”

 • Питання з двома варіантами відповіді: так/ ні  – по 0,5 бали – тобто на 12 балів повинно бути 24 запитання.
 • Тести повинні містити не менше 4 варіантів – по 1 балу – максимум 12 завдань.
 • Кросворди повинні містити від 8 до 12 питань– кожне питання по 1 – 1,5 бала.
 • Питання з короткою відповіддю (одне-два слова) – по 1,5 бала – на 12 балів 8 завдань.
 • Питання з розгорнутою відповіддю (кілька речень), наприклад, дати визначення, сказати свою думку тощо – по 2 бали.

 • Ребуси – залежно від складності по 2-3 бала.
 • Інші види завдань – оцінювання розробити самостійно відповідно до складності.

Крім того, завдання самостійної роботи можуть бути комбіновані: кілька тестів, кілька питань тощо.

3275 Просмотров