Иконка Microsoft Word

Творча робота №1 на тему “Текстовий процесор Microsoft Word”

Урок №0 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці подані теми, вимоги до оформлення та критерії оцінювання творчих робіт для учнів 8 класу.

\

\

Завдання роботи

Паперовий варіант роботи складається з двох аркушів: перший – титульний аркуш, другий – оформляється у вигляді буклету (аркуш А4 формату з двома або трьома перегинами).

Електронний варіант роботи (містить три аркуші) вислати на електронну адресу або принести на диску чи флеш-карті.

Теми буклетів

1. Основи роботи з текстовою інформацією.

2. Підготовча робота для створення документу.

3. Особливості редагування текстових документів.

4. Форматування символів і абзаців в текстових документах.

5. Використання списків і колонок в текстових документах.

6. Робота з таблицями в текстових документах.

7. Створення графічних зображень за допомогою Microsoft Word.

8. Принципи стиснення інформації. Робота з програмами – архіваторами.

9. Поняття про комп’ютерні віруси. Робота з антивірусними програмами.

10. Робота з дисками в ОС Windows.

11. Поняття операційної системи. ОС Windows.

12. Робота з файлами і папками в ОС Windows. Провідник.

Вимоги до оформлення та критерії оцінювання:

1. Параметри сторінки: поля по 1 см, формат аркушу А4.

2. Наявність колонтитула, в якому потрібно вказати власне прізвище та ім’я, клас і дату створення документу.

3. Вірно оформлений титульний аркуш.

4. При оформленні титульного аркушу використовувалось форматування абзаців (Не використовувати відступи за допомогою Enter чи пробілів!).

5. Тема роботи розкрита повністю. Відсутні граматичні помилки.

6. Наявність форматування символів.

7. Буклет створений за допомогою колонок.

8. Текст роботи розбитий на три (чотири) колонки з двохстороннім друком. Одна з колонок може бути «титульною» – вказати тему роботи, автора тощо.

9. Наявність списків.

10. Багаторівневі списки.

11. Форматування списків (різні маркери, відступи тощо).

12. Представлення та захист роботи (розповісти про інструменти, що використовувались в роботі та коротко передати зміст – план роботи, розділи тощо).

В разі відсутності електронного варіанта роботи враховуються лише ті критерії, що можна перевірити за допомогою паперової копії, тобто 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

За відсутності паперової копії роботи враховуються лише 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 критерії.

Електронний варіант роботи вислати до 12 листопада 2011 р. включно.

Зразок титульного аркушу

Зразок оформлення титульного аркушу

6845 Просмотров