Тематичне планування з математики

Тематичне планування з алгебри для 9 класу за 2008-2009 н.р.

Тематичне планування, яке я склала з алгебри для 9 класу на першому році своєї роботи в школі. Ця стаття, крім переліку тем уроків, буде містити посилання на всі матеріали створені мною з алгебри для 9 класу в 2008-2009 навчальних роках.

\

\

Алгебра

9 клас

(86 годин)Зміст уроку

Домашнє завдання

Дата

Примітки

І семестр (48 годин)

І Числові нерівності (8 год)
1. 1.1 Загальні відомості про числові нерівності, їх види § 1
2. 1.2 Властивості числових нерівностей § 2
3. 1.3 Розв´язування задач
4. 1.4 Додавання та множення числових нерівностей. Оцінка значень виразів § 3
5. 1.5 Самостійна робота . Розв´язування задач підвищеної складності.
6. 1.6 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
7. 1.7 Контрольна робота №1
8. 1.8 Резерв
ІІ Лінійні нерівності (8 год)
9. 2.1 Розв´язування нерівностей з однією змінною § 4
10. 2.2 Розв´язування нерівностей
11. 2.3 Системи нерівностей з однією змінною. Числові проміжки § 5
12. 2.4 Доведення нерівностей. Розв´язування задач. § 6
13. 2.5 Розв´язування задач.
14. 2.6 Самостійна робота
15. 2.7 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
16. 2.8 Контрольна робота №2
ІІІ Функції та їх графіки (11 год)
17. 3.1 Функція. Повторення основних відомостей про функції. Властивості (парність, непарність, монотонність, область визначення) § 7, 9
18. 3.2 Розв´язування задач
19. 3.3 Найпростіші перетворення графіків функцій. § 8
20. 3.4 Розв´язування задач. Самостійна робота
21. 3.5 Квадратична функція, її графік та властивості. § 10,

стр.42-43

22. 3.6 Побудова графіків за доромогою перетворень. Розв´язування задач. Стр.43-45
23. 3.7 Розв´язування задач.
24. 3.7 Самостійна робота
25. 3.9 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
26. 3.10 Контрольна робота №3
27. 3.11 Резерв
IV Квадратичні нерівності (8 год)
28. 4.1 Графіки функцій і нерівності. Графічний спосіб розв´язування нерівностей. § 12
29. 4.2 Розв´язування нерівностей ІІ степеня з однією змінною. § 12
30. 4.3 Розв´язування квадратичних нерівностей. Метод інтервалів. § 12
31. 4.4 Роз´язування нерівностей.
32. 4.5 Самостійна робота
33. 4.6 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
34. 4.7 Контрольна робота №4
35. 4.8 Резерв
V Системи рівнянь (10 год)
36. 5.1 Розв´язування системи рівнянь ІІ степеня методом додавання і підстановки § 14
37. 5.2 Розв´язування задач
38. 5.3 Графічний спосіб розв´язування системи рівнянь § 13
39. 5.4 Розв´язування задач
40. 5.5 Розв´язування текстових задач за допомогою систем. § 14
41. 5.6 Розв´язування задач
42. 5.7 Самостійна робота
43. 5.8 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
44. 5.9 Контрольна робота №5
45. 5.10 Резерв
Повторення (3 год)
46. Розв´язування нерівностей
47. Семестрова контрольна робота №6
48. Резерв


ІІ семестр (38 годин)

VІ Арифметична прогресія (10 год)
49. 6.1 Послідовність. Приклади числових послідовностей. Способи задання послідовностей. § 15
50. 6.2 Арифметична прогресія, її властивості. § 16
51. 6.3 Графік прогресії, способи задання.
Розв´язування задач
.
52. 6.4 Формули n-го члена та суми n членів арифметичної прогресії. Стр.64-65
53. 6.5 Розв´язування задач Учнівський кросворд з теми “Арифметична прогресія”
54. 6.6 Розв´язування задач підвищеної складності
55. 6.7 Самостійна робота
56. 6.8 Аналіз самостійної роботи.
Розв´язування задач.
57. 6.9 Контрольна робота №7
58. 6.10 Резерв
VІІ Геометрична прогресія (10 год)
59. 7.1 Геометрична прогресія, її властивості і способи задання § 17
60. 7.2 Формули n-го члена та суми n членів геометричної прогресії. Стр.69-70
61. 7.3 Розв´язування текстових задач
62. 7.4 Нескінченно спадна геометрична прогресія. Формула суми n членів прогресії. Стр.74-75
63. 7.5 Задачі на обчислення сум. Періодичні дроби § 18
64. 7.6 Розв´язування задач
65. 7.7 Самостійна робота
66. 7.8 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
67. 7.9 Контрольна робота №8
68. 7.10 Резерв
VІІІ Елементи прикладної математики (11 год)
69. 8.1 Математичне моделювання § 19
70. 8.2 Розв´язування задач
71. 8.3 Наближені обчислення. Похибка наближення. Відносна похибка. § 20
72. 8.4 Округлення чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення наближених значень. Стр.87-89
73. 8.5 Розв´язування задач. Самостійна робота
74. 8.6 Перші відомості про статистику § 21
75. 8.7 Розв´язування задач
76. 8.8 Процентні розрахунки. Складні проценти §22
77. 8.9 Розв´язування задач. Самостійна робота
78. 8.10 Аналіз самостійної роботи. Розв´язування задач.
79. 8.11 Контрольна робота №9
Повторення (7 год)
80. Перетворення виразів.
81. Розв´язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта.
82. Розв´язування текстових задач.
83. Розв´язування систем рівнянь і нерівностей.
84. Функції, їх властивості та графіки
85. Семестрова контрольна робота №10
86. Резерв
2137 Просмотров