Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Формула n-го члена та суми n членів геометричної прогресії

Мета: поглибити знання учнів, отримані на попередньому уроці; познайомити з формулами n-го члена та суми n членів геометричної прогресії; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

\

\

Хід уроку

1.    Перевірка домашнього завдання

2.    Актуалізація опорних знань

Питання до класу:

1.    Що таке геометрична прогресія?

2.    Які ви знаєте властивості геометричної прогресії?

3.    Які ви знаєте способи задання геом. пр.?

4.    Згадайте формулу п-го члена геом. пр.

3.    Мотивація навчальної діяльності

4.    Формування знань

Основні поняття теми

Формула n-го члена геометричної прогресії

Формула n-го члена геометричної прогресії

Формула суми n членів геометричної прогресії

Формула суми n членів геометричної прогресії

5.    Закріплення знань

№ 277(г), 278 (б), №285 (г).

Додатково № 286

6.    Підсумок уроку

7.    Домашнє завдання

Опрацювати §17,

Виконати № 277 (а – в), № 278, № 285 (а-в), 287*.

16144 Просмотров