Общая информация

Календарно-тематичне планування з інформатики для 7 класу на І півряччя 2011-2012

В школі я уже давно не працюю, і програма, скоріш за все, уже не раз помінялась. Але теоретичні основи інформатики (з урахуванням застарілої техніки та програмного забезпечення), більш за все, залишаються без змін. Тому, можливо, комусь це планування згодиться.

\

\

Крім того, буду використовувати його як план для публікації теоретичних матеріали до уроків, які у мене є.

І    Техніка безпеки. Інформація та інформаційні процеси (10 год)

1    Правила безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення.

2    Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

3    Носії інформації. Форми та способи подання інформації.

4    Види інформації. Властивості інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

5    Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація.

6    Кодування інформації.

7    Структурна схема комп’ютера.

8    Історія розвитку обчислювальної техніки.

9    Характеристика різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування комп’ютера.

10    Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Вступ. Інформація та інформаційні процеси» 

ІІ    Інформаційна система (12 год.)

11    Інформаційна система. Структура. Взаємодія апаратної та програмної складових. Принцип фон Неймана.

12    Основні пристрої апаратної складової, їх функції та взаємодія.

13    Основні пристрої апаратної складової.

14    Процесор. Основні характеристики і функції процесора.

15    Пам’ять. Внутрішня пам’ять.

16    Пам’ять. Зовнішня пам’ять.

17    Пристрої введення/виведення інформації. Клавіатура, дисплей, принтер, сканер, модем. Комунікаційні пристрої

18    Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером. Засоби безпеки (Десятипальцевий набір тексту)

19    Магістрально-модульний принцип побудови ПЕОМ.

20    Технічні характеристики комп’ютерів.

21    З’єднання пристроїв апаратної частини між собою. Комп’ютерні мережі. Мультимедійні системи.

22    Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Інформаційна система» (Творча робота з теми  //   Конрольна робота з теми)

ІІІ    Операційна система Windows (початок) – І (10 год)

23    Загальна характеристика ОС. Режими запуску і включення комп’ютера (Теорія  ///   Конспект уроку)

24    Робочий стіл. Панель задач. Головне меню. Ярлики. Контекстне меню (Теорія  ///   Конспект уроку)

25    Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, перейменування, переміщення, вилучення та ін.  (Теорія   ///   Конспект уроку)

26    Практична робота №2. Робота з об’єктами на робочому столі. Заходи безпеки. (Конспект уроку /// Завдання для перевірки знань)

27    Структура стандартного вікна. Робота з вікнами. Візуальні компоненти діалогового вікна (Конспект уроку   ///   Теорія з теми)

28    Практична робота №3. Робота з вікнами. Заходи безпеки (Конспект уроку  ///  Завдання для перевірки знань)

29    Папка «Мой компьютер». Контекстне меню (Конспект уроку    ///  Теорія з теми)

Інтелектуальна гра «Турнір знавців інформатики»

30    Програма «Провідник». Робота з файлами та папками (Конспект уроку з теми   ///    Теорія з теми) 

31    Практична робота №4. Робота з файловою системою в програмі «Провідник». Заходи безпеки (Конспект уроку)

32    Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Операційна система Windows – І».  (Змагання «Кращі знавці Windows»)

3094 Просмотров