ОС Windows XP

Перевірка знань з теми «Загальна характеристика ОС. Інтерфейс Windows»

Після вивчення тем “Загальна характеристика ОС”, “Об’єкти ОС Windows” та “Робота з об’єктами на робочому столі” доцільно провести перевірку теоретичних знань з вивчених тем та практичну роботу для закріплення навичок. В даній статті наведено чотири варіанти завдань для перевірки теоретичних знань учнів.

.

.


Варіант 1

 1. Перерахуйте види програмного забезпечення,

  які ви знаєте.
 2. Доповніть речення

  Незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями, називається … .
 3. Що означає поняття

  «однозадачна ОС»?

  Дайте повну відповідь на наступні питання:

 4. Що таке ярлик?
 5. Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу? Поясніть їх призначення.
  Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу ОС Windows?
 6. Меню Пуск умовно поділене на 7 частин. Зокрема, ліва частина розділена на три частини, права – на три та нижній рядок. Поясніть призначення лівої середньої частини меню Пуск.

Варіант 2

 1. Перерахуйте види ОС

  (за всіма, відомими вам, класифікаціями).
 2. Доповніть речення

  Комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, називаються … .
 3. Що означає поняття

  «ОС з текстовим інтерфейсом»?

  Дайте повну відповідь на наступні питання:

 4. Як ви розумієте поняття «Контекстне меню»?
 5. Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу? Поясніть їх призначення.
  Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу ОС Windows?
 6. Меню Пуск умовно поділене на 7 частин. Зокрема, ліва частина розділена на три частини, права – на три та нижній рядок. Поясніть призначення правої середньої частини меню Пуск.

Варіант 3

 1. Назвіть основні об’єкти

  інтерфейсу Windows. 2. Доповніть речення

  Сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС, називається … .
 3. Що означає поняття

  «багатозадачна ОС»?

  Дайте повну відповідь на наступні питання:

 4. Що, на вашу думку, називають утилітами?
 5. Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу? Поясніть їх призначення.
  Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу ОС Windows?
 6. Меню Пуск умовно поділене на 7 частин. Зокрема, ліва частина розділена на три частини, права – на три та нижній рядок. Поясніть призначення лівої верхньої частини меню Пуск.

Варіант 4

 1. Назвіть основні елементи

  інтерфейсу Windows.
 2. Доповніть речення

  Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм, називається … .
 3. Що означає поняття

  «ОС з графічним інтерфейсом»?

  Дайте повну відповідь на наступні питання:

 4. Що таке драйвер?
 5. Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу? Поясніть їх призначення.
  Як називаються обведені на малюнку елементи інтерфейсу ОС Windows?
 6. Меню Пуск умовно поділене на 7 частин. Зокрема, ліва частина розділена на три частини, права – на три та нижній рядок. Поясніть призначення правої верхньої частини меню Пуск.

 

1939 Просмотров