Функції та їх графіки

Контрольна робота №4. Функції. Властивості та графіки функцій

Різнорівневі завдання для 4х варіантів контрольної роботи з теми “Функції. Властивості та графіки функцій” з алгебри в 9 класі сільської школи.

.

.

Варіант 1

І-ІІ Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь
1. Знайдіть значення функції y=3x 2-5x+2 у точці x0=-1

А

Б

В

Г

10

4

0

-6

2. Через яку з наведених точок проходить графік функції y=x2-x+5?

А

Б

В

Г

(0;-5)

(1;5)

(5;1)

(-2;7)

3. Укажіть проміжки зростання функції, графік якої зображено на рисунку image

А

Б

В

Г

(-∞; -3] і [2; ∞)

[-5; -1] і [4; ∞)

[-3; -2]

(-∞; -5] і [-1; 4]

4. Користуючись графіком функції, зображеної на рисунку, вкажіть проміжки, в яких функція набуває додатних значень image

А

Б

В

Г

(-∞; ∞)

[2; ∞)

(-∞; 1]U[3; ∞)

(-∞; 1)U(3; ∞)

5. За графіком функції y=ax2+bx+c визначте знаки коефіцієнтів a, b, c  та знак дискримінанта квадратного рівняння ax2+bx+c=0 image

А

Б

В

Г

a>0, b<0,
c>0, D>0

a>0, b<0,
c>0, D<0

a>0, b<0,
c<0, D>0

a<0, b<0,
c<0, D>0

6. Як треба перетворити графік функції y=2x2, щоб одержати графік функції y=2x2+2?

А

Б

В

Г

Перенести на 2 одиниці ліворуч

Перенести на 2 одиниці праворуч

Перенести на 2 одиниці вниз

Перенести на 2 одиниці вгору

ІІІ Достатній рівень навчальних досягнень

7. Параболу y=5x2 перенесли на 5 одиниць ліворуч і на 3 одиниці вгору. Задайте формулою функцію, графік якої утворився в результаті таких перетворень

8. Для функції y=-x2+4x-3 знайдіть:
А) Область значень; Б) Проміжки зростання;
С) Нулі функції; Д) Проміжки, в яких y>0.

IV Високий рівень навчальних досягнень

(одне завдання на вибір)

9.  Знайдіть найменшу відстань між лініями y=x2-4x+5 та y=-4

10.  Побудуйте графік функції y=x2-6|x|+5

Варіант 2

І-ІІ Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть значення функції y=2x2-4x+7 у точці x0=-1

А

Б

В

Г

1

13

-1

5

2. Через яку з наведених точок проходить графік функції y=-x2+2x+1?

А

Б

В

Г

(0;-1)

(1;-2)

(-1;-2)

(2;9)

3. Укажіть проміжки зростання функції, графік якої зображено на рисунку image

А

Б

В

Г

(-∞; -4] і [-2; 3]

[-3; 1]

(-∞; -3] і [1; 3]

(-∞; -4] і [3; ∞)

4. Користуючись графіком функції, зображеної на рисунку, вкажіть проміжки, в яких функція набуває від’ємних значень image

А

Б

В

Г

(-∞; -3]U[-1; ∞)

(-∞; ∞)

(-∞; -3)U(-1; ∞)

(-∞; -2]

5. За графіком функції y=ax2+bx+c визначте знаки коефіцієнтів a, b, c  та знак дискримінанта квадратного рівняння ax2+bx+c=0 image

А

Б

В

Г

a>0, b<0,
c>0, D>0

a>0, b>0,
c>0, D>0

a<0, b<0,
c<0, D<0

a>0, b<0,
c<0, D<0

6. Як треба перетворити графік функції y=3x2, щоб одержати графік функції y=3(x-3)2?

А

Б

В

Г

Перенести на 3 одиниці ліворуч

Перенести на 3 одиниці праворуч

Перенести на 3 одиниці вниз

Перенести на 3 одиниці вгору

ІІІ Достатній рівень навчальних досягнень

7. Параболу y=2x2 перенесли на 4 одиниці ліворуч і на 5 одиниць униз. Задайте формулою функцію, графік якої утворився в результаті таких перетворень

8. Для функції y=-x2+8x-15 знайдіть:
А) Область значень; Б) Проміжки спадання;
С) Нулі функції; Д) Проміжки, в яких y≤0.

IV Високий рівень навчальних досягнень

(одне завдання на вибір)

9.  Знайдіть найменшу відстань між лініями y=-x2-2x-4 та y=3

10.  Побудуйте графік функції y=x2-5|x|+6
Варіант 3

І-ІІ Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть значення функції y=x2+5x+4 у точці x0=-2

А

Б

В

Г

-10

-2

18

5

2. Через яку з наведених точок проходить графік функції y=x2-3x-3?

А

Б

В

Г

(1;0)

(-1;-1)

(-2;-5)

(1;-5)

3. Укажіть проміжки зростання функції, графік якої зображено на рисунку image

А

Б

В

Г

(-∞; 4] і [4; ∞)

[-2; 2]

(-∞; -3] і [0; 3]

[-3; 0] і [3; ∞)

4. Користуючись графіком функції, зображеної на рисунку, вкажіть проміжки, в яких функція набуває додатних значень image

А

Б

В

Г

(1, 3)

[1, 3]

(1; 2]

(-∞; ∞)

5. За графіком функції y=ax2+bx+c визначте знаки коефіцієнтів a, b, c  та знак дискримінанта квадратного рівняння ax2+bx+c=0  image

А

Б

В

Г

a<0, b<0,
c<0, D<0

a>0, b<0,
c>0, D<0

a>0, b>0,
c>0, D<0

a>0, b>0,
c>0, D>0

6. Як треба перетворити графік функції y=3x2, щоб одержати графік функції y=3x2-4?

А

Б

В

Г

Перенести на 4 одиниці ліворуч

Перенести на 4 одиниці праворуч

Перенести на 4 одиниці вниз

Перенести на 4 одиниці вгору

ІІІ Достатній рівень навчальних досягнень

7. Параболу y=-4x2+1 перенесли на 2 одиниці ліворуч і на 7 одиниць униз. Задайте формулою функцію, графік якої утворився в результаті таких перетворень

8. Для функції y=x2-6x+5 знайдіть:
А) Область значень; Б) Проміжки спадання;
С) Нулі функції; Д) Проміжки, в яких y>0.

IV Високий рівень навчальних досягнень

(одне завдання на вибір)

9.  Знайдіть найменшу відстань між лініями y=x2+4x+5 та y=-2

10.  Побудуйте графік функції   clip_image002[4]

Варіант 4

І-ІІ Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть значення функції clip_image002[6] у точці x0=-½

А

Б

В

Г

-8

8⅛

2. Через яку з наведених точок проходить графік функції y=-2x+x2-4?

А

Б

В

Г

(1;-4)

(-2;4)

(-1;-4)

(2;4)

3. Укажіть проміжки спадання функції, графік якої зображено на рисунку image

А

Б

В

Г

(-∞; -4] і [-2; ∞)

[-3; -1] і [1; ∞)

[-2; 0]

(-∞; -3] і [-1; 1]

4. Користуючись графіком функції, зображеної на рисунку, вкажіть проміжки, в яких функція набуває від’ємних значень  image

А

Б

В

Г

(-3, -1)

(-∞; ∞)

(-2, -1)

(-∞; -2)

5. За графіком функції y=ax2+bx+c визначте знаки коефіцієнтів a, b, c  та знак дискримінанта квадратного рівняння ax2+bx+c=0 image

А

Б

В

Г

a>0, b>0,
c>0, D>0

A<0, b<0,
c<0, D<0

a>0, b<0,
c>0, D>0

a<0, b>0,
c<0, D<0

6. Як треба перетворити графік функції y=7x2, щоб одержати графік функції y=7(x+5)2?

А

Б

В

Г

Перенести на 5 одиниці ліворуч

Перенести на 5 одиниці праворуч

Перенести на 5 одиниці вниз

Перенести на 5 одиниці вгору

ІІІ Достатній рівень навчальних досягнень

7. Параболу y=-5x2+3 перенесли на 3 одиниці праворуч і на 10 одиниць униз. Задайте формулою функцію, графік якої утворився в результаті таких перетворень

8. Для функції y=x2+4x-5 знайдіть:
А) Область значень; Б) Проміжки спадання;
С) Нулі функції; Д) Проміжки, в яких y<0.

IV Високий рівень навчальних досягнень

(одне завдання на вибір)

9.  Знайдіть найменшу відстань між лініями y=2x2-8x+1 та y=-9

10.  Побудуйте графік функції clip_image002[9]

28944 Просмотров