Операційна система Windows

Перевірка знань з теми «ОС Windows»

На одному з останніх уроків з теми “ОС Windows” можна дати коротеньку самостійну роботу на карточках (на 15 хв) для перевірки засвоєння теоретичних знань.

.

.

Завдання самостійної роботи
для перевірки теоретичних знань з теми “ОС Windows”

Варіант 1

 1. Програма, яка відновлює реєстр, локальні профілі, системні бази даних, а також системні файли, котрі вона копіює за умовчанням в архів «Retore», називається … .
 2. Перерахуйте елементи інтерфейсу вікна папки.
 3. Запишіть хоча б один спосіб запуску програми «Довідка та підтримка» ОС Windows.
 4. Запишіть шаблон імені файлу, який містить букву а в імені та розширення jpg?
 5. Які ви знаєте види систем обробки текстів? Опишіть кожен з них. В чому між ними різниця?
 6. Перетворіть в міліметри 25 пт. Запишіть формулу перетворення.

Варіант 2

 1. Програма, яка збирає та відображає всю інформацію про конфігурацію комп’ютера, називається … .
 2. Перерахуйте елементи інтерфейсу вікна програми «Блокнот».
 3. Запишіть хоча б один спосіб запуску програми пошуку на комп’ютері.
 4. Запишіть шаблон імені файлу, яке починається з букви к та містить дві букви в розширенні?
 5. Що таке системи обробки текстів?
 6. Перетворіть в міліметри 15 пт. Запишіть формулу перетворення.
Варіант 3

 1. Утиліта, яка робить аналіз диска, шукаючи та об’єднуючи фрагментовані файли й папки, називається … .
 2. Перерахуйте операції, що можна виконувати над вікном папки.
 3. Запишіть хоча б один спосіб запуску програми пошуку на комп’ютері.
 4. Запишіть шаблон імені файлу, яке складається з трьох букв та містить розширення mp3?
 5. Як ви розумієте поняття «форматування»?
 6. Перетворіть в міліметри 30 пт. Запишіть формулу перетворення.

Варіант 4

 1. Невеликі програми, створені для обслуговування комп’ютера та підвищення ефективність його роботи, називаються … .
 2. Перерахуйте службові програми, що входять до складу ОС Windows.
 3. Запишіть хоча б один спосіб запуску програми «Довідка та підтримка» ОС Windows.
 4. Запишіть шаблон імені файлу, яке закінчується буквою к та містить в розширенні букву b?
 5. Як ви розумієте поняття «редагування»?
 6. Перетворіть в міліметри 50 пт. Запишіть формулу перетворення.

 

1668 Просмотров