Архів позначки: Перевірка знань

Перевірка знань та вмінь з теми “Робота з таблицями в Microsoft Word”

Чотири варіанти запитань та три практичних завдання на вибір для перевірки знань і вмінь учнів з теми “Робота з таблицями в Microsoft Word”. Кожен варіант містить по 6 питань. Читати далі Перевірка знань та вмінь з теми “Робота з таблицями в Microsoft Word”

Контрольна робота №1. Текстовий процесор Microsoft Word

Перед початком вивчення теми “Текстовий процесор Microsoft Word” учням 8 класу (2011-2012 н.р.) було запропоновано виконати домашнє творче завдання, над яким потрібно було працювати вдома впродовж всієї теми.

Частина школярів вирішили не виконувати дане завдання, тому я запропонувала їм виконати контрольну роботу для перевірки їхніх знань та вмінь  з теми . Читати далі Контрольна робота №1. Текстовий процесор Microsoft Word

Перевірка знань. Текстовий процесор Microsoft Word

Під час виконання практичної роботи з теми “Робота зі списками в  Microsoft Word” клас поділявся на дві підгрупи. Поки перша підгрупа виконувала практичні завдання на комп’ютері, друга — писала самостійну роботу на аркушах.

В даній самостійній роботі перевіряється рівень засвоєння теоретичних знань з усіх попередніх тем: знайомство з Microsoft Word; редагування тексту та підготовча робота до створення документу; форматування символів й абзаців; робота зі списками та колонками в Microsoft Word тощо. Читати далі Перевірка знань. Текстовий процесор Microsoft Word

Перевірка знань з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”

Під час виконання практичної роботи “Форматування абзаців та використання колонок в Microsoft Word” клас був розділений на дві частини — учні першої групи виконували роботу за комп’ютером, а друга група — давала письмові відповіді для перевірки рівня засвоєння теоретичних знань.

Два варіанти завдань для перевірки теорії з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”, які виконували мої учні 8 класу у 2011-2012 н.р. Читати далі Перевірка знань з теми “Знайомство з Microsoft Word. Форматування символів та абзаців”

Перевірка знань з теми «Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування тексту»

Під час виконання практичних робіт на комп’ютері у 8 класі (2011-2012 н.р.) клас поділявся на дві підгрупи. Таким чином, в той час, як одна підгрупа виконує практичну роботу, в іншої можна перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, запропонувавши їм дати письмові відповіді на запитання з теми.

На цій сторінці наведено 4 комплекти питань для перевірки теоретичних знань учнів з теми «Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування тексту». Читати далі Перевірка знань з теми «Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування тексту»

Контроль знань з теми «Основи роботи з дисками»

Для перевірки знань учнів 8 класу (2011-2012 н.р.), які не підготували презентацію до творчої роботи з теми “Основи роботи з дисками”, я розробила чотири варіанти завдань, кожен з яких складаються із 6 питань з розширеною відповіддю. Читати далі Контроль знань з теми «Основи роботи з дисками»

Завдання для перевірки знань з теми “Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint”

В цій статті наведено чотири варіанти завдань для перевірки теоретичних знань після вивчення тем “Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint. Завантаження Paint. Використання основного кольору й кольору фону. Основні інструменти для роботи з малюнком. Створення малюнків. Малювання ліній та фігур. Збереження малюнка. Робота з кольором. Очищення малюнка та його фрагментів

Читати далі Завдання для перевірки знань з теми “Комп’ютерна графіка. Графічний редактор Paint”