ОС Windows XP

Конспект уроку з теми “Програма «Провідник». Робота з файлами та папками”

Тема. Програма «Провідник». Робота з файлами та папками

Мета. Розглянути поняття та призначення контекстного меню; ознайомитись з особливостями вікна папки «Мій комп’ютер»; вивчити призначення елементів інтерфейсу даної папки.

\

\

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності
 1. Що треба знати для швидкого пошуку потрібного повідомлення серед інших?
 2. Які способи впорядкування даних (назв книжок, номерів телефонів тощо) ви використовуєте?
 3. Які об’єкти операційної системи Windows ви знаєте?
 4. Що таке файлова система?
 5. Які носії використовуються в комп’ютері для зберігання даних?

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

Як було зазначено раніше, інформаційні системи повинні забезпечувати збирання, передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для реалізації цих процесів треба вміти відрізняти одне повідомлення від іншого. Це можливо, якщо кожному з них надати унікальне ім’я та визначити місце для його зберігання.

У бібліотечній справі є поняття «одиниці зберігання». Такою одиницею зберігання є книжка, журнал, газета тощо. Для того щоб можна було швидко знайти потрібний об’єкт, він при реєстрації отримує унікальний номер і в облікових документах фіксується місце його зберігання (назва книгосховища, номер стелажа, полиці тощо). Картка з даними про кожний об’єкт розміщується в каталозі. За даними цього каталогу і відбувається пошук потрібного об’єкта.

Аналогічний принцип зберігання даних використовується і в комп’ютерах. І на цьому уроці ми з ним ознайомимось.

ІV Вивчення нового матеріалу

Теорія з теми: “Файлова система. Програма “Провідник”
План

 1. Файл
 2. Файлова система
 3. Види файлових систем
 4. Кореневий каталог
 5. Повний шлях до файлу
 6. Повне ім’я файлу
 7. Тип (формат) файлу
 8. Шаблони (маски) імен
 9. Програма Провідник

V Підсумки уроку

Контрольні запитання

 1. Що є найменшою одиницею зберігання даних на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях?
 2. Що таке файл? Що таке папка?
 3. Наведіть приклади імен зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв.
 4. Які вимоги до імен файлів і папок в ОС Windows?
 5. Що таке повне ім’я файлу?
 6. Що таке тип файлу? Як користувач в ОС Windows може визначити тип файлу?
 7. Що таке шаблон імен файлів і папок? Для чого він використовується?
 8. Які символи використовуються в шаблонах імен файлів і папок? Поясніть їх призначення.
 9. Опишіть структуру зберігання файлів і папок на дисках, що використовується ОС Windows.
 10. Для чого призначена програма Провідник? Як її запустити?
 11. Для чого призначена Панель адреси вікна Провідник? Як з її використанням відкрити вікно папки, розташування якої відоме?
 12. Поясніть, чи можуть бути у папці два файли з однаковими іменами; у різних папках два файли з однаковими іменами; папка і файл у ній з однаковими іменами.

VІ Домашнє завдання

1.    Вивчити поняття файлу, файлової системи.

2.   Розв’язати вправу:

Наведіть приклади імен файлів, які задовольняють шаблон імен:

А) *.с;     Б) abc*;      В) boo?.tmp;    Г) *a?.*b???

3.    Підготувати повідомлення «Види файлових систем»*

3044 Просмотров