ОС Windows XP

Структура вікна. Робота з вікнами

Урок №4 з теми “Операційна система Windows”.  На цьому уроці ми розглянемо типи вікон ОС Windows; вивчимо елементи інтерфейсу кожного з типів вікон; навчимось виконувати операції над вікнами та об’єктами у вікні.

\

\

Що називають вікном в ОС Windows?

Як ви вже знаєте з попередніх уроків, Windows – це ОС з графічним інтерфейсом. Елементами графічного інтерфейсу є вікна, значки, меню, вказівник.
Основним елементом ОС Windows є вікно.

Вікно – це прямокутна область екрана, в межах якої користувач може виконувати різні операції над об’єктами ОС.

 

Типи вікон

 • Програмні – відкриваються при запуску програм (до них також належать вікна папок та дисків, які являються вікнами програми «Провідник»)
 • Діалогові – призначені для встановлення параметрів та властивостей різних об’єктів.
 • Інформаційні – містять повідомлення для користувача.

 

Елементи інтерфейсу вікон

Елементи програмного вікна:

Елементи інтерфейсу програмного вікна

 • Рядок заголовка – верхній елемент вікна, який містить кнопку Меню вікна (емблема програми, при натисненні на яку відкриваються команди керування вікном), назву вікна та кнопки керування вікном: Згорнути, Розгорнути/ Відновити, Закрити.
  За допомогою кнопок керування вікном можна змінювати режими відображення віконповноекранний та віконний.
 • Рядок меню (Головне меню) – містить список команд, які можна виконувати над об’єктами у вікні.
 • Панелі інструментів – відображають кнопки найбільш уживаних команд.
 • Робоча область – область в якій можна працювати з об’єктами вікна.
 • Підлеглі вікна – вікна, що містяться в середині основного вікна.
 • Рядок стану – нижній елемент вікна, який містить інформацію про стан вікна чи якогось об’єкта в ньому.
 • Смуги прокручування – призначені для перегляду вмісту всього вікна, якщо він не поміщається на екрані.

Діалогові вікна

також містять Рядок заголовка, як і програмні.

Крім того діалогові вікна можуть містити:

Кнопкикнопки;

 

 

Перемикачперемикачі (можна вибрати лише один з запропонованих варіантів);

 

Прапорецьпрапорець (можна вибрати всі варіанти);

 

Полеполе (для введення даних вручну)

 

Поле зі спискомполе зі списком (дозволяє ввести в ручну або вибрати із списку, натиснувши на стрілочку, елементи списку)

 

Лічильниклічильник (для встановлення числових параметрів)

 

Вкладкивкладки (якщо об’єкт має багато властивостей, їх розбивають на групи)

 

Інформаційне вікно

Інформаційні вікна

містять Рядок заголовка та область з повідомленням для користувача.

 

 

Операції над вікнами

Вікна можна активізувати, перемістити, змінити розміри, мінімізувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити.

ОС Windows дає змогу відкривати одночасно кілька вікон.

Вікна можуть розміщуватись поруч (зліва-направо, зверху-вниз) та перекриватись (зокрема, розміщуватись каскадом).

Для зміни розміщення вікон

потрібно в контекстному меню панелі задач (контекстне меню можна викликати сполученням клавіш Shift+F10) вибрати бажане розміщення. Розміщення вікон можна також змінювати за допомогою миші, перемістивши його в потрібне місце.

Для того, щоб перемістити вікно (чи виконати будь-яку іншу дію) його спочатку потрібно активізувати.

Щоб активізувати вікно

достатньо виконати одну з наведених нижче команд:

 1. натиснути вказівником миші по одному з його об’єктів або елементів інтерфейсу (у активного вікна Рядок заголовка має більш яскравий колір);
 2. натиснути на кнопці вікна на панелі задач;
 3. скористатись сполученням клавіш Alt+Tab для переходу між вікнами та Enter для підтвердження вибору.

Щоб перемістити вікно потрібно піднести вказівник до Рядка заголовка, затиснути ліву кнопку миші і перетягнути вікно в потрібне місце.

Щоб змінити висоту вікна, потрібно піднести вказівник до нижньої або верхньої межі (щоб він набув вигляду двонапрямленої стрілки ) Змінити висоту вікна  і, натиснувши ліву кнопку миші, перетягнути вгору або вниз.

Аналогічно для зміни ширини вікна потрібно перетягнути його за ліву або праву межу. Для одночасної зміни висоти і ширини потрібно перетягувати за кут вікна  Зміна розмірів вікна .

Для мінімізації вікна потрібно натиснути кнопку «Згорнути» Згорнути вікно – вікно «зникає» з екрану, але залишається кнопка вікна на панелі завдань.

Іншими двома кнопками керування вікном його можна розгорнути (повернути до попереднього вигляду) Розгорнути вікно та закрити Закрити вікно .

Закрити поточне вікно

можна також за допомогою комбінації Alt+F4.

 

Виконання операцій над об’єктами у вікні папки чи програми

Над об’єктами у вікні можна виконувати ті ж операції, що і над об’єктами на робочому столі, скориставшись відомими уже командами. Крім того, для роботи з об’єктами можна скористатись командами Головного меню чи панелі інструментів.

Зокрема, щоб створити, видалити, перейменувати, переглянути властивості потрібно вибрати відповідно команду в меню Файл; для копіювання, переміщення, виділенняменю Правка тощо.

Для полегшення роботи з об’єктами їх можна упорядковувати (за ім’ям, типом, розміром, датою створення тощо) та змінювати вигляд (ескізи сторінок, плитка, значки, таблиця, список), скориставшись меню Вигляд (Вид). Також за допомогою меню Вигляд можна змінювати вигляд самого вікна – додавати та прибирати різні його елементи.

Деякі сполучення клавіш для роботи з вікнами

Комбінація Призначення
Alt+F4

Закрити вікно (вихід з програми)

Alt+Tab

Перехід між вікнами

Shift+F10

Відкриття контекстного меню активного об’єкта

 

Джерела:

 1. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
107067 Просмотров

4 thoughts on “Структура вікна. Робота з вікнами”

Коментарі закриті.