Иконка Microsoft PowerPoint

Структура середовища PowerPoint

Урок №2 з теми “Microsoft PowerPoint”. В цьому уроці ознайомимось з деякими особливостями програми PowerPoint, зокрема, режимами роботи, форматами файлів, з якими можна працювати в програмі, об’єктами програми та елементами інтерфейсу. А також розглянемо універсальний спосіб запуску PowerPoint.

\

\

Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint

Система опрацювання презентацій Microsoft PowerPoint (англ. power – сила, енергія, потужність; point – крапка, суть) належить до програм опрацювання слайдових презентацій. Вона має всі можливості засобів презентаційної графіки, що ми розглянули на попередньому уроці.

Режими роботи PowerPoint

PowerPoint може працювати в двох основних режимах:

 • Створення та редагування презентацій;
 • Демонстрація презентацій.

Формати файлів створених, за допомогою PowerPoint

Формат

Опис формату

РРТХ Файл презентації, створеної в Microsoft Office PowerPoint 2007.
РРТ Файл презентації, створеної в Microsoft Office PowerPoint 2003.
РОТ, РОТХ Файли шаблонів презентації Microsoft Office PowerPoint 97-2003 та Microsoft Office PowerPoint 2007 відповідно.
PPS, PPSX Файли презентацій, що завжди відкриваються в режимі демонстрації, а не в режимі редагування.

Основні об’єкти презентації PowerPoint

Презентація складається з окремих слайдів, які являються основними об’єктами презентацій і можуть містити інші об’єкти, зокрема, надпис, зображення, гіперпосилання тощо. Кожен з цих об’єктів має свої властивості, деякі з них наведено в таблиці:

Об’єкт

Властивості об’єкта

Слайд Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло, наявність колонтитулів, кольорова схема тощо.
Напис Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації тощо.
Малюнок Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації тощо.
Гіперпосилання Тип об’єкта, на який посилається, його розміщення тощо.

Запуск програми Microsoft PowerPoint

Універсальний спосіб запуску програми: Пуск ⇒ Усі програми ⇒Microsoft Offce ⇒Office PowerPoint Значок програми PowerPoint

Інтерфейс вікна PowerPoint

Після запуску програми на екрані зявляється її вікно, схоже на вікно програми Microsoft Word. Ці вікна відрізняються лише робочою областю, яка в PowerPoint поділена на три частини: слайд (6), область структури слайдів (7) та область нотаток (10).

Вікно програми PowerPoint

Елементи інтерфейсу вікна PowerPoint:

 1. Рядок заголовка (містить кнопку меню, назву програми та документі і кнопки керування вікном)
 2. Головне меню (містить групи команд Файл, Прпавка, Вигляд, Вставка, Формат, Сервіс, Показ слайдів, Вікно, Довідка)
 3. Панелі інструментів (містять кнопки для швидкого доступу до популярних команд)
 4. Область задач (містить команди, що можна виконати)
 5. Рядок стану (містить інформацію про номер поточного слайду та їх загальну кількість; про використану тему оформлення та про мову поточного фрагменту тексту)

 6. Слайд
 7. Область структури слайдів (має дві вкладки (8): Слайди – призначена для відображення ескізів всіх слайдів презентації та Структура – призначена для планування структури презентації)
 8. Вкладки Слайди і Структура
 9. Кнопки перемикання режимів перегляду (Звичайний режим, Сортувальник слайдів, Показ слайдів)
 10. Поле Нотатки до слайда (потрібне для введення підказок доповідачу під час демонстрації презентації, а також для введення поміток щодо редагування чи форматування слайду)

Кнопки перемикання режимів перегляду презентацій

Режими перегляду презентацій

Ще однією відмінністю від вікна Word є наявність кнопок перемикання режимів перегляду:

1) Звичайний режим використовується під час створення, редагування і форматування слайдів презентації;

2) у режимі Сортувальник виводяться ескізи слайдів, що дає можливість оцінити цілісність презентації, змінити порядок слайдів, видалити, приховати окремі з них, чи додати нові;

3) вибір кнопки Показ слайдів призводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайду.

 

Список джерел:

 1. Інформатика: 10 кл.: Академічний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
34238 Просмотров