Иконка Microsoft PowerPoint

Структура презентації. Робота зі слайдами

Урок №7 з теми “Microsoft PowerPoint”.  На цьому уроці розглянемо структуру навчальної презентації та принципи створення дизайну слайдів; вивчимо правила створення презентації.

/

/

Як створити навчальну презентацію?

Створюючи навчальну презентацію, потрібно дотримуватись певної структури.
Структура презентації

Оформлення титульного слайду І слайдТитульний слайд. Інформація, що має на ньому відображатись міститься на малюнку:

ІІ Зміст (відобразити план роботи, розділи, з яких складається презентація)

ІІІ – NСама презентація (слайди, що розкриваються тему)

N+1 – Заключний слайд. Якщо презентація робиться для демонстрації дослідницької теми, то перед останнім слайдом мають бути слайди з висновком, де по пунктах перераховано ключові моменти (або висновки) дослідження. На останньому слайді прийнято дякувати слухачам фразою «Дякую за увагу!»

Для створення ефективної презентації необхідно пам’ятати та дотримуватись кількох правил.

Правила створення презентації

 • «Тільки головне»! Презентація має бути стислою і лаконічною – чим менше слайдів потрібно, щоб розкрити тему, тим краще. На слайдах не повинно бути ніякої інформації, що не збираєтесь озвучувати. Все по темі і коротко.
 • Дотримуйтесь правил створення слайдів:
  • На кожному слайді має міститись заголовок. Навіть якщо один розділ презентації розбитий на кілька слайдів, на всіх слайдах повинна відображатись назва розділу.
  • Мінімум тексту на слайдах! По можливості максимально скоротіть текст слайду. Не потрібно розміщувати на слайді весь той текст, що збираєтесь озвучити. Текст має бути короткими фразами, що відображають зміст вашої доповіді.
  • Інформація на слайдах має подаватись в доступній формі. Враховуйте особливості аудиторії, якій презентація буде демонструватись.
  • Слайди не потрібно загружати зайвою інформацією – на них має міститись лише та інформація, що буде розповідатись. Нічого зайвого!
 • Продумайте дизайн презентації. Дизайн має бути:
  • Збалансованим. Уявіть, що кожен об’єкт на слайді має вагу. При оформленні слайдів потрібно звертати увагу чи «витримає вагу» верхнього нижній об’єкт? Якщо, наприклад, розмістити велику картинку над маленькою, складається враження, що ліліпут тримає на плечах велетня.
  • Контрастним. Фон і об’єкти на слайдах мають бути контрастних кольорів, щоб об’єкти не зливались з фоном.
  • Економним. На слайдах має міститись лише необхідна інформація. Всі зображення повинні бути доречними; вони мають демонструвати зміст презентації.
   Це не означає, що на слайдах не може бути декоративних елементів. Але кожен елемент декору також має нести якийсь зміст, відповідати темі роботи.
  • Єдиним. При перегляді презентації має виникати відчуття чогось єдиного. У презентації повинен бути один стиль. Навіть якщо ви хочете виділити різні за змістом групи слайдів, наприклад, різним кольором, то все рівно вони мають бути пов’язані чимось єдиним (однакове розміщення об’єктів, однакові декоративні елементи, анімація тощо). Перехід між різним оформленням слайдів повинен бути плавним.
 • Дотримуйтесь правил роботи з текстом презентації.
 • Правильно оформляйте графічні об’єкти.
 • Керуйтесь правилом «Легко для очей та вух». Не зловживайте анімацією та звуковим супроводом. Вони повинні бути обґрунтованими та підкреслювати головні моменти доповіді.
 • Правильно використовуйте анімацію. Наприклад, застосовуйте її для відображення динаміки, підкреслення головного.
 • Правильно визначте темп демонстрації презентації. Розраховуйте час демонстрації кожного слайду таким чином, щоб глядачі встигли ознайомитись з його змістом, але у них не залишилось часу відволікатись.
 • Ми коротко розглянули основні правила, яких потрібно дотримуватись при створенні презентацій.

Як правильно оформити презентацію?

Що таке дизайн?

Зупинимось детальніше на дизайні презентації.

Дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художньо-технічного проектування виробів або їхніх комплексів. Дизайном також називають і результат цього проектування.

Напрямки дизайну

В дизайні виділяють кілька напрямків:

 • Промисловий дизайн (розробляються знаряддя праці)
 • Дизайн середовища:
 • Архітектурний дизайн (будівлі та їх розміщення на місцевості)
 • Дизайн інтер’єру (внутрішні приміщення та їх оформлення)
 • Ландшафтний дизайн (парки, сквери, сади тощо)
 • Графічний дизайн (друкована продукція, реклама)
 • Комп’ютерний дизайн (веб-сайти, програми, цифрова фотографія тощо)
 • Дизайн зовнішнього вигляду людини (зачіски, макіяж, візаж, одяг тощо)


Композиція, колористика і ергономіка – що це?

Для реалізації успішного дизайну потрібно дотримуватись законів композиції, колористики та ергономіки.

Композиція

Композиція (лат. compositio – складання, зв’язування) – наука про узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також результат такого узгодження.

Властивості композиції

При розробці композиції (структури) слайдів потрібно враховувати властивості композиції:

 • Цілісність – презентація повинна викликати у глядача відчуття чогось єдиного (всі елементи презентації мають бути чимось пов’язані)
 • Виразність – розміщення і оформлення слайдів має бути таким, щоб глядач міг легко визначити точну ідею презентації чи окремого слайда. Для цього потрібно використовувати контрастні кольори, правильне розміщення об’єктів на слайдах, рамку об’єктів тощо.
 • Динамічність – для демонстрації динамічності композиції використовують спрямовані (стрілки) або видовженої форми (прямокутники, лінії) об’єкти, які відображають динамічність. Цю властивість потрібно враховувати при створення, наприклад, кнопок переключення слайдів, активації звуку тощо.
 • Симетрія і асиметрія – симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність, надійність та гармонійність композиції, а асиметрія відображає здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.

Колористика

Колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових та соціальних категорій тощо.

При створення дизайну презентації потрібно вибрати основний колір (колір фону), який буде задавати настрій презентації.

Змінити фон слайду Змінити фон слайду презентації можна за допомогою команди меню Формат (контекстне меню слайду) Фон

 

При цьому потрібно зважати на так звану психологічну характеристику кольорів, яка визначає вплив того чи іншого кольору на психічний стан людини. Детальніше про вплив на людину та вибір кольорів для дизайну можна прочитати на с. 91-95 (п.2.3) підручника з інформатики для 10 класу (академічний рівень) авторів Й.Я. Ривкінд та ін.

Ергономіка

Ергономіка – наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.

При створенні презентації слід продумувати розміщення елементів керування таким чином, щоб доповідачу не доводилось постійно переміщувати вказівник з одного краю слайда на інший, щоб елементи керування чітко розрізнялись між собою, розміри давали змогу швидко вибрати їх тощо.

 

Список джерел:

 1. Інформатика: 10 кл.: Академічний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Соловйова Т.М. Поради щодо розробки мультимедійної презентації // Інформатика в школах України. – 2011. – №3. – с. 19
31740 Просмотров