Общая информация

Спецкурс. Основи комп’ютерної графіки (планування)

Одним з курсів варіативної складової вивчення інформатики у 9 класі (2010-2011 н.р.) був курс за вибором “Основи комп’ютерної графіки“, розрахований на 17 годин (0,5 год. на тиждень).

В цій статті наведено погодинне планування курсу за вибором “Основи комп’ютерної графіки” за 2010-2011 н.р.

…..


Основи комп’ютерної графіки

(курс за вибором)
9 клас (0,5 год. на тиждень, 17 год)
І СЕМЕСТР (8 год.)

І. Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки (1 год.)

1. Поняття векторної та растрової графіки. Кольорові моделі. Поняття алгоритму побудови графічного зображення. Знайомство з графічним редактором Paint та редактором, вбудованим у середовище офісних програм Microsoft (Теорія з теми /// Запитання та завдання)

II. Растрова графіка (7 год.)

1. Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність і її зв’язок з якістю растрових зображень. Середовище програми Adobe Photoshop. (Теорія з теми)

Практична робота №1. Основні прийоми роботи в середовищі Photoshop. (Завдання практичної роботи)

2. Виділення областей на зображеннях. Уточнення виділення. Використання масок і каналів.

Практична робота №2. Виділення областей та їхня обробка. (Завдання практичної роботи)

3. Робота з шарами на зображеннях.

Практична робота №3. Обробка багатошарових зображень, створення колажів.

4. Використання інструментів малювання. Переміщення, копіювання, масштабування, обертання й зафарбування виділених фрагментів.

Практична робота №4. Малювання й пофарбування.

5. Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, балансом, насиченістю і відтінками кольору. Використання різних кольорових моделей.

Практична робота №5. Коректування кольору й тону.

6. Комплексна обробка фотографій. Ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, підвищення різкості.

Практична робота №6. Обробка цифрових фотографій.

7. Захист учнівських робіт

Лабораторна робота №1. Робота над власним проєктом у середовищі Adobe Photoshop

ІІ СЕМЕСТР (9 год.)

ІІІ. Векторна графіка (7 год.)

1. Знайомство з графічним редактором CorelDraw. Малювання геометричних фігур.

Практична робота №7. Створення найпростіших малюнків.

2. Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, керування заливками

Практична робота №8. Зафарбування об’єктів.

3. Створення рисунків з кривих і ламаних.

Практична робота №9. Використання кривих і ламаних.

4. Впорядкування, вирівнювання й об’єднання об’єктів.

Практична робота №10. Впорядкування й групування об’єктів

5. Застосування до об’єктів ефектів об’ємності й перетікання

Практична робота №11. Застосування графічних ефектів

6. Створення складних зображень. Додавання й форматування тексту.

Практична робота №12. Робота з текстом у графічних зображеннях

7. Захист учнівських робіт

Лабораторна робота №2. Робота над власним проєктом у середовищі графічного редактора CorelDraw

ІV. Створення анімаційних зображень. Растеризація і векторизація. Знайомство і порівняння програмних засобів комп’ютерної графіки (2 год.)

1. Поняття про gif-анімацію. Створення анімаційних зображень і настроювання їх часових параметрів у програмі Microsoft Gif Animator. Поняття про Flash-анімацію

2. Поширені формати графічних файлів. Перетворення файлів з одного формату в інший. Огляд основних функціональних можливостей і особливостей роботи в середовищі таких графічних редакторів як Раint.Net, Adobe Illustrator, GIMP, Corel PaintshopPro X, Corel Xara. Використання графічних браузерів ACD See, FireGraphics.

 

4628 Просмотров