Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Розв’язування задач

Мета: узагальнити досвід учнів, набутий під час вивчення теми „Арифметична прогресія”; відпрацювати навички розв’язування задач з теми; розвинути пізнавальний інтерес учнів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

\

\

Хід уроку

1.    Перевірка домашнього завдання

Розв’язування учнівського кросворду

2.    Відтворення знань

Усні вправи:

1.    Продовжити арифметичну прогресію (завдання 1,2)
2.    Знайти десятий член прогресії (завдання 1-3)
3.    Знайти суму перших членів прогресії (завдання 1 – 3)
4.    Знайти суму арифметичної прогресії (завдання 3)

Задачі на тему арифметичної прогресії

3.    Закріплення знань. Формування вмінь

Побудувати графік арифметичної прогресії, якщо а1=-5, d=2, 1 n<7.

Побудувати графік арифметичної прогресії, якщо а1=-5, d=2, 1 n<7
№ 254 (г), № 256 (б), № 264 (а)
Додатково №265.

4.    Підсумок уроку

5.    Домашнє завдання

Повторити §16,
Виконати № 254 (а – в), № 256 (а), № 264 (б, в).

6445 Просмотров