Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Графік арифметичної прогресії, способи задання

Тема: Графік арифметичної прогресії, способи задання. Розв’язування задач.
Мета: поглибити знання учнів про арифметичну прогресію; формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач; розвинути пізнавальний інтерес учнів.
Тип уроку: засвоєння нових знань, навичок та вмінь.

\

\

Хід уроку

1.    Перевірка домашнього завдання

№ 259 (виконати біля дошки)

2.    Актуалізація опорних знань.

Питання до класу (усні вправи):

1.    Що таке арифметична прогресія? (впр. 1)

Відомо, що а1=1, d=1. Назвіть кіль-ка перших членів послідовності.

2.    Які ви знаєте властивості арифметичної прогресії? (впр. 2-4)

Відомо, що а1=5, а3=3. Назвіть кі-лька перших чле-нів послідовності.   Відомо, що а4=5, а5=8. Назвіть кі-лька перших чле-нів послідовності.   Знайдіть суму перших 20 натуральних чисел.  

3.    Які ви знаєте способи задання послідовностей? (приведіть приклади)

3.    Мотивація навчальної діяльності

4.    Формування знань

Способи задання прогресії: (табл..1)

Способи задання арифметичної прогресії

1.    Описовий;

2.    Табличний;

3.    Формулою; (табл. 2)

Формула n-го члена арифметичної прогресії

4.    Графічний. (табл. 3)

Графічний спосіб задання арифметичної прогресії

5.    Формування вмінь і навичок

№ 250 (зобразити (записати) прогресію різними способами), №257.
Додатково № 252.

6.    Підсумок уроку

7.    Домашнє завдання

Опрацювати §16,

Виконати № 733 (зобразити (записати) прогресію різними способами), № 251,

Скласти кросворд* з теми „Послідовності”.

6715 Просмотров