Иконка Microsoft Word

Робота з таблицями

Урок №8 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці ми розглянемо способи введення тексту в таблицю і переміщення по таблиці; навчимось редагувати та форматувати об’єкти таблиць; ознайомимось із способами сортування даних і обчислень в таблицях.

\

\

Введення, редагування і форматування елементів таблиць

Введення тексту в таблицю та переміщення по таблиці

Текст в клітинки таблиці вводиться звичайним методом з використанням правил набору тексту.
Під час введення тексту ширина клітинки автоматично збільшується, тобто за умовчанням стоїть режим Автодобору за вмістом. Щоб змінити цей режим, потрібно в меню Таблиця (або в контекстному меню таблиці) ⇒ Автодобірвибрати необхідний режим і списку:

 • Автодобір за вмістом;
 • Автодобір за шириною вікна;
 • Фіксована ширина таблиці.

Щоб «переміщуватись» по таблиці без використання миші, можна скористатись клавішами керування курсором →←↑↓ або клавішею Tab (наступна клітинка таблиці) чи сполученням Shift+Tab (попередня клітинка).

Редагування об’єктів таблиці

Редагування тексту таблиці здійснюється звичайними для Word методами.

Під редагуванням структури таблиці розуміють всі ті операції, що змінюють форму таблиці

Операції редагування таблиці:

 • Додавання та видалення об’єктів таблиці (виділити необхідний об’єкт і вибрати потрібну команду в меню Таблиця чи контекстному меню об’єкта).
 • Об’єднання та розбиття клітинок (виділити необхідні комірки та в меню Таблиця, контекстному меню чи на панелі інструментів «Таблиці і границі» → вибрати відповідно кнопки Кнопка "Об'єднати клітинки" – об’єднати чи Кнопка "Розбити клітинки" – розбити → за необхідності вказати потрібні параметри). При об’єднання клітинки зливаються в одну, а вміст – склеюється; при розбитті – в діалоговому вікні «Поділ клітинок» потрібно вказати необхідну кількість рядків і стовпців.
  Розбивати і об’єднувати клітинки можна також, використовуючи інструменти «Створити таблицю» (щоб додати межу) та «Гумка» (щоб видалити зайві межі).
 • Змінення висоти рядків, ширини стовпців та розмірів клітинки. Ці операції можна виконати кількома способами:
  1. Встановивши показник миші на потрібну межу таким чином, щоб він набув вигляду двонапрямленої стрілки Двонапрямлена стрілка , перетягнути його в потрібному напрямі;
  2. За допомогою маркерів на лінійці;
  3. Меню Таблиця (контекстне меню) → Властивості → на відповідних вкладках вказати розміри;
  4. Якщо необхідно зробити рядки чи стовпці одного розміру, то потрібно їх виділити → в меню Таблиця (контекстне меню, панель інструментів) потрібно вибрати Автодобір → вирівняти висоту рядків Кнопка "Вирівняти висоту рядків" чи вирівняти ширину стовпців Кнопка "Вирівняти ширину стовпців".
 • Перетворення таблиці на текст (Меню Таблиця → Перетворити)

Форматування об’єктів таблиці

Форматування тексту таблиці здійснюється стандартними для Word методами. Крім того існує кілька властивостей характерних лише для таблиць.

Вирівнювання тексту в клітинках таблиці Зокрема, вирівнювання тексту в клітинках таблиці можливе не лише по горизонталі, а й по вертикалі. Для цього в контекстному меню таблиці чи на панелі інструментів → Вирівнювання в клітинці  Кнопка "Вирівнювання в клітинці" потрібно вибрати необхідний тип вирівнювання.

Також можна змінити напрямок розміщення тексту,

наприклад, розмістити його вертикально: контекстне меню (або панель інструментів) → кнопка Кнопка "Напрямок тексту" «Напрямок тексту».

Під форматуванням об’єктів таблиці розуміють виконання операцій, які змінюють вигляд таблиці (без зміни форми): колір заливки, тип, товщина і колі ліній тощо.

Щоб відформатувати об’єкти таблиці потрібно:

 1. Виділити необхідні об’єкти;
 2. Меню Таблиця → Властивості → Межі і заливка (або контекстне меню → Межі і заливка)
 3. В діалоговому вікні «Межі і заливка», переходячи на потрібні вкладки, вказати бажані властивості (або на панелі інструментів «Таблиці та границі» скористатись відповідними кнопками:  Кнопки форматування таблиць на панелі інструментів )

Також для форматування таблиці можна використати один із вбудованих стилів. Стиль об’єкта – це набір певних значень, властивостей об’єкта, який має власне ім’я.

Вибрати стиль таблиці

можна із списку в меню Таблиця (контекстне меню, або панель інструментів) → Автоформат таблиці Кнопка "Автоформат таблиці" .

Операції над вмістом таблиці

 1. Дані таблиці можна відсортувати, скориставшись командою Сортування в меню Таблиця або кнопками Кнопки "Сортування" на панелі інструментів.
 2. В таблицях можна виконувати автоматичні обчислення над числовими даними.

Щоб провести обчислення

потрібно виконати такий алгоритм:

1) Перейти в клітинку, де буде міститись результат обчислення;
2) Виконати команду меню Таблиця → Формула;
3) Записати у відповідному полі формулу, ввівши її з клавіатури, або вибравши з випадаючого списку.
4) Установити, за необхідності, формат числа.

Формула задається виразом, який починається зі знака =.

У цьому виразі можуть бути використані числа, знаки арифметичних дій, а також: посилання на діапазон клітинок:

 • LEFT(англ. left – лівий, зліва) – клітинки, що розташовані зліва від клітинки з формулою;
 • RIGHT (англ. right – правий, справа) – клітинки, що розташовані справа від клітинки з формулою;
 • ABOVE (англ. above – над, вище) – клітинки, що розташовані вище клітинки з формулою;
 • BELOW (англ. Below – нижче, внизу) – клітинки, розташовані нижче клітинки з формулою;

Деякі вбудовані функції Word

Функція Призначення Приклад запису
AVERAGE (англ. average – в середньому, середнє число) Знаходження середнього арифметичного значень в указаному діапазоні клітинок =AVERAGE (LEFT)
МАХ (англ. maximum – максимальний, найбільший) Знаходження найбільшого значення в указаному діапазоні клітинок =МАХ (RIGHT)
MIN (англ. minimum – мінімальний, найменший) Знаходження найменшого значення в указаному діапазоні клітинок =MІN (ABOVE)
SUM (англ. sum – сума, підсумок) Знаходження суми чисел в указаному діапазоні клітинок =SUM (BELOW)

Якщо у клітинках змінювати вміст після внесення формули, то результат не змінюється. Для оновлення результатів необхідно виділити таблицю чи клітинку з формулою і натиснути клавішу F9 або в контекстному меню клітинки вибрати команду Оновити поле.

26840 Просмотров