Робота з клавіатурним тренажером

Робота з клавіатурним тренажером

Урок №9 з теми “Інформаційна система. Апаратна складова”. В цьому уроці ми ознайомимось з правилами роботи на клавіатурі, призначенням спеціальних клавіш та розглянемо особливості десятипальцевого методу набору тексту. Також кожен має можливість навчитись набирати текст десятипальцевим методом за допомогою клавіатурного тренажера  Stamina (файл інсталяції та деякі доповнення до програми можна скачати в кінці уроку)

\

\

Десятипальцевий набір тексту

Як правильно розмістити пальці рук на клавіатурі?

Для швидкого введення текстів і чисел з клавіатури слід правильно розмістити пальці рук. Для освоєння друку десятьма пальцями пропонується таке закріплення клавіш за пальцями лівої та правої руки:

Десятипальцевий набір тексту

Розміщення букв на клавіатурі не є випадковим — їх розташовано за принципом «найбільшої повторюваності», оскільки одні букви доводиться вводити частіше, а інші рідше. Найбільшу швидкість набору забезпечує так званий сліпни десятипальцевий метод, коли користувач набирає текст усіма пальцями обох рук, не поглядаючи на клавіатуру. Краще відразу навчитися набирати тексти десятипальцевим методом, щоб потім не переучуватися.

Метод десятипальцевого набору тексту

Метод передбачає певне розміщення рук на клавіатурі. Основи долонь мають лежати на передньому краї її корпуса. Форма кистей — округла, ніби в кожній із них ви тримаєте яблуко. Клавіатуру умовно поділяють на дві частини — для правої та лівої рук. За кожним пальцем закріплено конкретні клавіші. На клавіатурі є базові клавіші – це клавіші з літерами А та О. На них нанесені спеціальні виступи у вигляді рисок або точок. Це допомагає швидко знайти ці клавіші, не дивлячись на клавіатуру. Основна позиція рук – Ф_І_В_А (ліва рука) та О_Л_Д_Ж (права рука). Великі пальці знаходяться над клавішею пропуск.

Клавіатура

Правила роботи на клавіатурі

Під час роботи на клавіатурі дотримуйтесь таких правил:

  • Плавно натискайте на клавіші, не допускайте різких ударів.
  • Застосовуйте удар-поштовх — чіткий, уривчастий та легкий «стрибок» пальця до клавіші без найменшого притискання. Якщо робити важкі, з притисканням, удари по клавішах, може розвинутися захворювання суглобів пальців.
  • Удари по клавішах комп’ютера незалежно від їх розташування потрібно виконувати рівномірно та з однаковою силою.
  • Після ударів по клавішах неосновної позиції палець має повертатися на своє місце.
  • Під час удару по клавіші незадіяні пальці мають залишатися на своїх місцях.

Призначення спеціальних клавіш клавіатури:

Клавіша

Виконувані дії

Backspace Видалення символу ліворуч від курсору
Caps Lock Режим введення великих букв. Після натискання клавіші починає світитися індикатор у правій верхній частіші клавіатури. Повторне ЇЇ натискання переводить клавіатуру в режим введення молях букв (індикатор гасне)
Ctrl, Alt Ці клавіші натискають у комбінації з іншими, після чого призначення останніх змінюється
Delete Видалення символу в позиції курсору (або праворуч від нього)
End Переміщення курсору в кінець рядка
Enter Підтвердження команди: під час введення тексту — перехід на новий рядок
Esc Припинення поточної операції, вихід із режиму, закриття вікна тощо
Home Переміщення курсору на початок рядка
Pause Тимчасове зупинення виконання програми; для продовження виконання потрібно натиснути будь-яку клавішу
PgDn Перехід до наступної сторінки тексту
PgUp Перехід до попередньої сторінки тексту
Shift Введення великих літер, а також символів, зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку
Tab Створення відступів у тексті

 

Клавіатурний тренажер

Для того, щоб навчитись набирати текст наосліп десятипальцевим методом потрібно хоча б по 10 хв в день приділяти вправам на клавіатурному тренажері. Одним з таких тренажерів є  Stamina. Вікно програми зображено на малюнку (зовнішній вигляд можна змінювати).

Вікно програми Stamina

Програма дає можливість тренувати набір текстів різними мовами; міняти картинку як фону так і самої клавіатури; є можливість вибирати звуковий супровід вправ (різноманітні цікаві звуки, музика є в архіві з програмою) тощо. В архіві з програмою також додано редактор вправ і деякі інші дрібниці.

Завантажити архів з програмою Stamina: stamina_ukr_2.3.zip

 

Джерела:

  1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
  2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
11972 Просмотров