ОС Windows XP

Робочий стіл. Панель задач. Головне меню. Ярлики. Контекстне меню

Урок №2 з теми “Операційна система Windows”.  На цьому уроці ми розглянемо основні об’єкти ОС Windows, операції над ними; вивчимо елементи інтерфейсу Windows та їх призначення; навчимось запускати на виконання програми та завершувати роботу з ними і операційної системою в цілому.

/

/

Основні об’єкти ОС Windows

Основними об’єктами операційної системи Windows є: вікна, зовнішні запам’ятовуючі пристрої, папки, файли, ярлики. Кожному із цих об’єктів, крім вікон, відповідає значок (піктограма) з підписом.
Властивості об’єктів Windows та операції над ними

Кожний об’єкт Windows має властивості. Їх значення користувач може змінювати, виконуючи певні операції над цим об’єктом. До основних операцій над об’єктами відносять: створення, виділення, перейменування, видалення, відкриття, переміщення, копіювання, перегляд і зміну значень властивостей.

Для виконання операцій над об’єктами в ОС Windows найчастіше використовується маніпулятор «миша». У таблиці наведено основні дії з мишею та алгоритми їх виконання.

 

Назва дії

 

 

Алгоритм виконання

 

Указати на об’єкт Установити вказівник на об’єкт
Вибрати об’єкт
 1. Установити вказівник на об’єкт.
 2. Одноразово короткочасно натиснути (клацнути) ліву кнопку миші
Відкрити контекстне меню об’єкта
 1. Установити вказівник на об’єкт.
 2. Клацнути праву кнопку миші
Перетягнути об’єкт
 1. Установити вказівник на об’єкт або в потрібну точку екрана.
 2. Натиснути і утримувати ліву кнопку миші.
 3. Перемістити вказівник в іншу потрібну точку екрана.
 4. Відпустити ліву кнопку.

(Виділення області екрана приводить до вибору об’єктів, які в ній розміщені.)

Виділити область екрана
Відкрити вікно об’єкта
 1. Установити вказівник на об’єкт.
 2. Двічі з короткою паузою клацнути ліву кнопку миші

Основні елементи інтерфейсу Windows

Робочий стіл До основних елементів інтерфейсу Windows XP належать:

 • робочий стіл;
 • панель завдань;
 • головне меню;
 • вікна програм і папок;
 • діалогові вікна;
 • значки програм, документів, папок і ярликів.

Робочий стіл Windows

Після завантаження Windows ХР на екрані монітора з’являється Робочий стіл, на якому можуть відображатися значки об’єктів операційної системи. Робочий стіл Windows — основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. Він подібний до звичайного письмового стола, на якому замість книжок, журналів та різного канцелярського приладдя розташовано значки — стилізовані зображення системних засобів, папок, документів, програм або їхніх ярликів. Ярлики – це невеликі файли, що зв’язані з іншими об’єктами і створюються для швидкого доступу до них.

На робочому столі користувача, який уперше ввійшов у систему, відображується лише значок службової програми Кошик, призначеної для проміжного зберігання видалених документів. Згодом на робочому столі можна розташувати значки інших програм, файлів, папок, документів тощо, проте не слід надмірно захаращувати його, щоб не уподібнити до письмового стола недбалого та неохайного учня.

Панель завдань Windows

У нижній частині екрана розміщена Панель завдань, яку можна приховати або перемістити в інше місце екрана. Призначення Панелі завдань — спростити перехід від однієї запущеної програми до іншої, відображати важливу системну інформацію (наприклад, поточний час. мову введення тексту), а також полегшити виконання найуживаніших операцій.

Меню Пуск

Головне меню WindowsНа Панелі завдань знаходиться кнопка Пуск, вибір якої відкриває Головне меню операційної системи. Меню Пуск можна відкрити також натисненням клавіші Windows Клавіша Windows або сполученням клавіш Ctrl + Esc. Щоб закрити меню, потрібно натиснути клавішу Esc або вибрати будь-яку точку екрана поза межами меню.

Меню Пуск умовно поділене на кілька частин.

Ліва частина містить команди для запуску програм, які встановлені в операційній системі. Ця область розділена горизонтальними лініями на три частини:

 • У верхній розміщуються так звані закріплені елементи – команди запуску програм, які часто використовуються. Користувач може змінити список закріплених елементів.
 • У середній частині розміщено список команд запуску програм, що використовувались останнім часом. Він дає змогу швидше знову запустити ці програми.
 • У нижній частині знаходиться команда Усі програми, яка відкриває список програм, установлених у цій операційній системі.

Права частина меню Пуск теж розділена на три частини, в яких розміщено команди:

 • доступу до місць зберігання даних (наприклад, Мій комп’ютер);
 • запуску програм, які встановлюють режими роботи операційної системи і пристроїв комп’ютера (наприклад, Панель керування);
 • отримання довідки по роботі ОС, пошуку даних і запуску на виконання програм (наприклад, Довідка та підтримка).

Нижній рядок меню Пуск містить команди Завершення сеансу та Вимкнути комп’ютер. Їх вибір дає змогу завершити сеанс роботи користувача, перезавантажити операційну систему або коректно завершити роботу комп’ютера.

На панелі завдань можуть також відображуватися одна чи кілька панелей інструментів, де зібрано кнопки запуску найуживаніших програм. Щоб побачити назви цих панелей, потрібно клацнути панель завдань правою кнопкою миші та вибрати в контекстному меню команду Панелі інструментів. Установивши або скинувши позначку поруч із назвою панелі. цю панель можна відобразити або сховати.

Панель Швидкий запуск

Панель Швидкий запуск містить кнопки зі значками програм. Запуск програм здійснюється вибором відповідної кнопки.

Область сповіщень

В Області сповіщень відображаються повідомлення про поточний час, стан виконання окремих програм тощо.

Контекстне меню об’єкта

Клацнувши правою кнопкою миші майже будь-який об’єкт ОС Windows, ви відкриєте його контекстне меню.

Контекстне меню містить команди, які можна застосувати до вибраного об’єкта.

Набір команд контекстного меню змінюється залежно від того, на об’єкті якого типу користувач клацнув правою кнопкою миші. Контекстне меню також відкривається після клацання на об’єктах, які містяться в документах, створених у прикладних програмах, та після клацання на елементах інтерфейсу. Зазвичай контекстне меню містить команду Властивості, за допомогою якої можна змінювати параметри вибраного об’єкта.
Запуск програми. Завершення роботи програми

Запуск програм Віндовс

Щоб запустити програму, наприклад WordPad, потрібно:

 1. Відкрити меню Пуск.
 2. Вибрати команду Усі програми.
 3. Вибрати команду Стандартні.
 4. Вибрати команду WordPad.

Подібну послідовність дій щодо вибору команд меню або об’єктів записують так: Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Стандартні ⇒ WordPad.

Завершення роботи програми

Для завершення роботи програми можна вибрати кнопку Закрити Кнопка "Закрити вікно" у правому верхньому куті вікна.

Завершення роботи комп’ютера

Для завершення роботи комп’ютера потрібно:

 1. Закрити всі вікна програм.
 2. Відкрити меню Пуск.
 3. Вибрати команду Вимкнути комп’ютер.
 4. У вікні, що відкрилося, вибрати кнопку Вимкнення.
 5. Дочекатись автоматичного вимкнення системного блока.

Режим очікування та перезавантаженна ОС

Якщо користувач планує через деякий час поновити роботу з комп’ютером, то він може його не вимикати, а перевести в режим Очікування. Це режим збереження енергії, при якому зупиняється жорсткий диск, не подається сигнал на монітор тощо. Для виходу з режиму очікування потрібно натиснути довільну клавішу на клавіатурі.

Вибір кнопки Перезавантаження ініціює процес перезавантаження операційної системи. Цю дію потрібно виконати при значних перебоях у роботі операційної системи або після встановлення окремих програм.

 

Джерела:

 1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
 2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
87264 Просмотров