Иконка Microsoft Word

Конспект. Редагування тексту, перевірка правопису та інша підготовча робота для створення документа в Microsoft Word

Конспект уроку з інформатики, проведеного у 8 класі у 2011-2012 н.р. Урок №2 з теми “Microsoft Word”.

На цьому уроці вивчаються основні складові тексту (символ, слово, речення тощо), поняття, правила та інструменти редагування тексту, а також розглядаються інструменти налаштування параметрів документу, перевірки правопису і виведення документу на друк в Microsoft Word.

Теорія з теми: Підготовча робота для створення документа. Редагування тексту

…..

Тема уроку:

“Підготовча робота для створення документа. Редагування тексту. Перевірка правопису. Попередній перегляд, встановлення параметрів принтера, друк”

Мета. Ознайомити з особливостями підготовчої роботи для створення документів.Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Вивчення нового матеріалу

Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.

 • Символ – найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.
 • Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.
 • Речення – це послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
 • Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.
 • Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Редагування – це виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів, тобто зміна змісту матеріалу.


Записати правила введення тексту (плакат)


Робота за комп’ютерами:

Перед створенням документу потрібно задати параметри сторінки: поля, орієнтацію (книжкова Книжкова орієнтація сторінки , альбомна Альбомна орієнтація сторінки ), розмір паперу тощо:

Меню Файл → Параметри сторінки.


Вводити текст можна в одному з двох режимів:

 • вставлення – попередній текст зберігається, зсуваючись праворуч;
 • заміщення – введені літери заміщують наявні.

Перехід між режимами відбувається за допомогою клавіші Insert або індикатора ЗАМ у рядку стану.


Додати новий рядок без абзацу: Shift+Enter

Додати символ, якого немає на клавіатурі: Меню Вставка → Символ.


Відображення недрукованих символів: кнопка Кнопка "Недруковані символи" на стандартній панелі інструментів.

Виділення об’єктів:
 • Слово – двічі на ньому клацнути;
 • Рядок – клацнути на вільному полі ліворуч рядка;
 • Речення – утримуючи CTRL клацнути по реченню;
 • Абзац – двічі клацнути на вільному полі ліворуч абзацу або тричі по самому абзацу;
 • Документ – тричі клацнути ліворуч на вільному полі або CTRL+A або меню Правка → Виділити все.
Перевірка правопису:
 1. Потрібно вказати мову тексту: меню Сервіс → Мова → Вибрати мову;
 2. Запустити перевірку: меню Сервіс → Правопис.

Перед тим, як друкувати документ, потрібно переглянути вигляд документу:

меню Файл → Попередній перегляд або кнопка Кнопка "Попередній перегляд" на стандартній панелі інструментів.

Друк документу: Меню Файл → Друк.

ІІІ Підсумки уроку

 1. З яких елементів інтерфейсу складається головне вікно редактора Word і в чому їх призначення?
 2. Для чого використовують панелі інструментів?
 3. Як створити новий документ?
 4. В чому різниця між командами Зберегти і Зберегти як… ?

ІV Домашнє завдання

Опрацювати Розділ 23 (Завадський)

Вивчити правила введення тексту та особливості підготовчої роботи для створення документів.

3417 Просмотров