ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Вступ. Інформація та інформаційні процеси»

Урок перевірки знань учнів 7 класу з теми.

Завдання для перевірки мають два рівня складності. Вони виконуються паралельно.

1. Для учнів, які не мають часу, бажання чи з інших причин не змогли підготовати творчий проект – проводиться невеликий тест.  Завдання в тесті низького рівня.

2. Для учнів, які бажають отримати бали вище низького рівня, на початку вивчення теми потрібно роздати творчі завдання.  Під час уроку діти захищають свої проекти.

\

\

Завдання для перевірки знань з теми

Рівень оцінювання – низький. Завдання роздаються учням, які не підготували творчий проект.

1. Інформацію, викладену на доступній для одержувача мові називають …
2. Інформацію, не залежну від особистої думки або думки, називають:
3. Інформацію, що відображає дійсний стан речей, називають …
4. Інформацію, істотну і важливу зараз, називають …
5. Найбільший об’єм інформації чоловік отримує при допомозі …
6. Тактильну інформацію чоловік отримує за допомогою…
7. Вимірювання температури є процес …
8. Переклад тексту з англійської мови на російський можна назвати процес …
9. За найменшу одиницю кількості інформації береться …
10. До якого етапу розвитку інформаційних технологій належить арифмометр?
11. Укажіть інформаційні процеси.
12. Які інформаційні процеси викристовуються під час створення медіатеки?
13. Першою механічною обчислювальною машиною вважається …
14. Елементну базу комп’ютерів першого покоління становлять …
15. Обмін інформацією – це:
А. виконання домашньої роботи;
Б. перегляд телепрограми;
В. спостереження за поведінкою риб в акваріумі;
Г. розмова по телефону.

16. У якій з послідовностей одиниці вимірювання вказані в порядку зростання

А. гігабайт, кілобайт, мегабайт, байт
Б. гігабайт, мегабайт, кілобайт, байт
В. мегабайт, кілобайт, байт, гігабайт
Г. байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт
17. Що з наведеного є повідомленням?
А. Український алфавіт
Б. Фотокартка
В. Лист до друга
Г. Відеофільм
18. Установіть відповідність між прізвищами учених та їх винаходами
1. Паскаль
2. Лейбніц
3. Лебедєв, Глушков
4. Атанасов

а. МЭСМ
б. Сумматор
в. Арифмометр
г. Комп’ютер «АВС»

Творча робота з теми

Завдання творчої роботи роздаються на початку вивчення теми, щоб діти мали змогу підготуватися. За необхідності клас можно поділити на команди або роздати теми в індивідуальному порядку.

Теми творчих робіт

1.    Роздум-фантазія на тему «Інформаційні процеси майбутнього»

2.    Повідомлення на тему «Отримання і передавання повідомлень рослинами і тваринами»

3.    Повідомлення на тему «З історії розвитку носіїв інформації»

4.    Повідомлення на тему «Кодування повідомлень в історії»

5.    Повідомлення на тему «Розвиток комп’ютерної техніки в Україні”

Вимоги до оформлення творчої роботи

Робота повинна бути оформлена на аркушах формата А4.  Якщо робота буде подана в вигляді плаката, презентації тощо, то необхідно оформити свою доповідь з теми (можливо в тезисній формі).

Робота повинна містити:

1.    Титульний аркуш, на якому потрібно вказати тему роботи, предмет, клас, школу, ПІП учнів, що її виконували.

2.    Зміст (план) роботи

3.    Представлення учасників проекту і короткий опис їх внеску (вказати що зробив для створення роботи).

4.    Сама робота

5.    Тези виступу, в яких повинні бути відображені всі етапи роботи.

6.    Список джерел.

Критерії оцінювання

1.    Передмова, в якій потрібно представити учасників і їх внесок в проект.

2.    Розповідь про те, як проект готувався (в якій необхідно розкрити всі інформаційні процеси).

3.    Повністю розкрита тема роботи.

4.    Охайно і повністю оформлена робота.

5.    Цікаве представлення інформації.

6.    Креативність в оформленні роботи, розкритті питання тощо.

8086 Просмотров

One thought on “Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Вступ. Інформація та інформаційні процеси»”

Коментарі закриті.