Иконка Microsoft Word

Перевірка знань з теми «Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування тексту»

Під час виконання практичних робіт на комп’ютері у 8 класі (2011-2012 н.р.) клас поділявся на дві підгрупи. Таким чином, в той час, як одна підгрупа виконує практичну роботу, в іншої можна перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, запропонувавши їм дати письмові відповіді на запитання з теми.

На цій сторінці наведено 4 комплекти питань для перевірки теоретичних знань учнів з теми «Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування тексту».

…..

Перевірка знань з теми

Знайомство з Microsoft Word. Редагування та форматування текстуВаріант 1

 1. Редагування тексту – це … .
 2. Система обробки тексту, за допомогою якої можна створювати документи, що містять не лише текст, а й графічні об’єкти, таблиці тощо.
 3. Кнопка, якою ставиться кінець абзацу.
 4. Щоб зберегти документ, змінивши його назву або місце розташування в Microsoft Word потрібно виконати команду … .
 5. Як можна виділити речення в текстовому процесорі Microsoft Word?
 6. Назвіть елементи інтерфейсу Word, позначені на малюнку:
 7. Які є типи шрифтів? (перерахуйте їх)
 8. Переведіть в сантиметри 20 пт.

Варіант 2

 • 1. Програми для створення, редагування і друку текстових документів – це … .
 • 2. Спосіб організації даних у файлі – це … .
 • 3. Щоб задати параметри сторінки в програмі Microsoft Word потрібно виконати команду … .
 • 4. Речення – це… .
 • 5. Як можна виділити абзац в текстовому процесорі Microsoft Word?
 • 6. Назвіть елементи інтерфейсу Word, позначені на малюнку:
  Вікно Microsoft Word
 • 7. Форматування тексту – це… .
 • 8. Переведіть в міліметри 15 пт.

Варіант 3

 1. Форматування – це …
 2. Назвіть види систем обробки текстів.
 3. Запишіть алгоритм дій при форматуванні фрагменту тексту.
 4. Назвіть елементи вікна Word, позначені на малюнку:
  Вікно Microsoft Word
 5. Переведіть у сантиметри 26 пт.
 6. Яким чином можна викликати довідку Word?
 7. Як виділити речення у Word?
 8. Що означає поняття «шрифт із засічками»?

Варіант 4

 • 1. Редагування – це…
 • 2. Назвіть види форматування.
 • 3. Запишіть алгоритм дій для перевірки правопису.
 • 4. Назвіть елементи вікна Word, позначені на малюнку:
  Вікно Microsoft Word
 • 5. Переведіть у міліметри 54 пт.
 • 6. Яким чином можна настроїти вигляд вікна Word?
 • 7. Як виділити слово у Word?
 • 8. Що означає поняття «шрифт фіксованої ширини»?

 

2522 Просмотров