Общая информация

Програма з Інформатики для 5-12 класів

В 2008 році я почала викладати інформатику в школі для дітей з 3 по 11 кл. Так як за державною програмою інформатика тоді викладалась лише в старших класах, то я отримала можливість донести до дітей ту інформацію, яку вважала необхідною і корисною для них. Для цього мені потрібно було розробити свою авторську програму і погодити її з методистом.

Так я і зробила…

\

\

Можливо на даний момент ця програма уже не актуальна. Але це мій досвід.

За цією програмою я працювала два роки, доки не перейшла в іншу школу.

Всю програму публікувати на цій сторінці не буду, так як в ній багато таблиць. А я дуже не люблю працювати з таблицями на сайті.

Кому буде цікаво отримати всю програму, в кінці статті буде посилання на скачування повної версії.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інформаційні технології стали невід`ємною частиною життя суспільства. Важко уявити життя без комп’ютера, Інтернету. Діти уже в дошкільному віці знають, що є така «іграшка», як комп’ютер. Але, нажаль, для більшості школярів (особливо сільської місцевості) комп’ютер – це ігри, відео і музика. Вони навіть не здогадуються, як комп’ютер може допомогти під час навчальної діяльності, скільки в нього є цікавих функцій. Тому однією з провідних цілей викладання інформатики в школі має бути розкриття перед дітьми якнайбільше можливостей комп’ютерної техніки, допомогти дітям розкрити свої творчі здібності ще з раннього віку, показати дітям, що кожен з них може стати талановитим художником, дизайнером, програмістом, відео- та музичним редактором тощо, і як їм в цьому може допомогти комп’ютер.

Представлена програма з інформатики передбачає здійснення базової підготовки учнів до використання комп’ютерів в навчальній діяльності і повсякденному житті. В основу даної програми покладено навчальні програми з інформатики для учнів 9-12 класів авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Програма розрахована на вивчення інформатики учнями 5-12 класів в об’ємі 1 година на тиждень. Майже на кожному уроці інформатики передбачається практична робота учнів на комп’ютерах: для 5-8 класів до 20 хв., для 9-12 – до 30 хв (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Мета курсу:

 • –    ознайомити учнів з роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, суспільному житті та перспективами розвитку обчислювальної техніки;
 • –    формувати в учнів знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;
 • –    розвинути в учнів інтерес до подальшого вивчення інформаційних технологій.

Цілі курсу:

 • вміти ефективно розв’язувати свої проблеми за допомогою готових програмних засобів;
 • знати принципи побудови і роботи ЕОМ;
 • етичне ставлення до використання комп’ютера;
 • почувати впевненість в оволодінні можливостями комп’ютерів;
 • вміти оцінювати переваги, недоліки і обмеження того чи іншого конкретного випадку використання комп’ютерів;
 • ознайомити з основними поняттями алгоритмізації;
 • формувати навички складання, редагування та виконання програм;
 • набути уявлення про навички, необхідні при опрацюванні інформації і розв’язанні задач.

Навчальний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

12 кл.

1. Інформація. Інформаційні процеси та системи 3 3 2
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем 4 3
3. Системне програмне забезпечення 6 6
4. Основи роботи з текстовою інформацією 6 2
4.1. Отримання навичок введення тексту. Текстовий редактор Блокнот 2              
4.2. Текстовий редактор WordPad 4              
5. Текстовий процесор 9 7
6. Комп’ютерна графіка 12 16
6.1. Графічний редактор Paint 8              
6.2. Графічний редактор Microsoft Photo Editor 4              
6.3. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації     2          
6.4. Основи растрової графіки     6          
6.5. Основи векторної графіки     8          
7. Комп’ютерні презентації 10 4
8. Обробка мультимедійних даних 8
8.1. Загальні поняття     1          
8.2. Робота з музичними редакторами     2          
8.3. Обробка відеофайлів     5          
9. Створення комп’ютерних публікацій 5
10. Системи обробки табличної інформації 7 7
10.1. Електронні таблиці. Табличний процесор           2    
10.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора           5    
11. Бази даних 11
12. Математичні основи інформатики 7 6
13. Програмні засоби для математичних обчислень 6
14. Комп’ютерні мережі 2 8
14.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі       2        
14.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті       6        
15. Інформаційні технології у навчанні 3
15.1. Навчання в Інтернеті         1      
15.2. Програмні засоби навчання іноземних мов         2      
16. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів 16 11
16.1. Мова HTML       10        
16.2. Мова CSS       6        
16.3. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів               4
16.4. Основи веб-дизайну               7
17. Служби Інтернету 7
17.1. Електронна пошта         3      
17.2. Інтерактивне спілкування         4      
18. Основи інформаційної безпеки 4
19. Алгоритми й структури даних 7 8
20. Проектування й розробка ПЗ 18
20.1. Засоби візуальної розробки програм             8  
20.2. Основи структурного програмування             10  
21. Основи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування 7
22. Службове програмне забезпечення 4
23. Інформаційні технології у проектній діяльності 4
23.1. Інтегроване використання засобів обробки документів               2
23.2. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій               2

Резерв часу

4 4 4 4 4 4 2 5

Всього

35 35 35 35 35 35 35 35

 

Закачати програму можно за посиланням: Програма з Інформатики для 5-12 класів

 

4039 Просмотров