Общая информация

Програма з Інформатики для 5-12 класів

В 2008 році я почала викладати інформатику в школі для дітей з 3 по 11 кл. Так як за державною програмою інформатика тоді викладалась лише в старших класах, то я отримала можливість донести до дітей ту інформацію, яку вважала необхідною і корисною для них. Для цього мені потрібно було розробити свою авторську програму і погодити її з методистом.

Так я і зробила…

\

\

Можливо на даний момент ця програма уже не актуальна. Але це мій досвід.

За цією програмою я працювала два роки, доки не перейшла в іншу школу.

Всю програму публікувати на цій сторінці не буду, так як в ній багато таблиць. А я дуже не люблю працювати з таблицями на сайті.

Кому буде цікаво отримати всю програму, в кінці статті буде посилання на скачування повної версії.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інформаційні технології стали невід`ємною частиною життя суспільства. Важко уявити життя без комп’ютера, Інтернету. Діти уже в дошкільному віці знають, що є така «іграшка», як комп’ютер. Але, нажаль, для більшості школярів (особливо сільської місцевості) комп’ютер – це ігри, відео і музика. Вони навіть не здогадуються, як комп’ютер може допомогти під час навчальної діяльності, скільки в нього є цікавих функцій. Тому однією з провідних цілей викладання інформатики в школі має бути розкриття перед дітьми якнайбільше можливостей комп’ютерної техніки, допомогти дітям розкрити свої творчі здібності ще з раннього віку, показати дітям, що кожен з них може стати талановитим художником, дизайнером, програмістом, відео- та музичним редактором тощо, і як їм в цьому може допомогти комп’ютер.

Представлена програма з інформатики передбачає здійснення базової підготовки учнів до використання комп’ютерів в навчальній діяльності і повсякденному житті. В основу даної програми покладено навчальні програми з інформатики для учнів 9-12 класів авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Програма розрахована на вивчення інформатики учнями 5-12 класів в об’ємі 1 година на тиждень. Майже на кожному уроці інформатики передбачається практична робота учнів на комп’ютерах: для 5-8 класів до 20 хв., для 9-12 – до 30 хв (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Мета курсу:

 • –    ознайомити учнів з роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, суспільному житті та перспективами розвитку обчислювальної техніки;
 • –    формувати в учнів знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;
 • –    розвинути в учнів інтерес до подальшого вивчення інформаційних технологій.

Цілі курсу:

 • вміти ефективно розв’язувати свої проблеми за допомогою готових програмних засобів;
 • знати принципи побудови і роботи ЕОМ;
 • етичне ставлення до використання комп’ютера;
 • почувати впевненість в оволодінні можливостями комп’ютерів;
 • вміти оцінювати переваги, недоліки і обмеження того чи іншого конкретного випадку використання комп’ютерів;
 • ознайомити з основними поняттями алгоритмізації;
 • формувати навички складання, редагування та виконання програм;
 • набути уявлення про навички, необхідні при опрацюванні інформації і розв’язанні задач.

Навчальний план

з/п

Тема

Кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

12 кл.

1.

Інформація. Інформаційні процеси та системи

3

3

2

2.

Апаратне забезпечення інформаційних систем

4

3

3.

Системне програмне забезпечення

6

6

4.

Основи роботи з текстовою інформацією

6

2

4.1.

Отримання навичок введення тексту. Текстовий редактор Блокнот

2

4.2.

Текстовий редактор WordPad

4

5.

Текстовий процесор

9

7

6.

Комп’ютерна графіка

12

16

6.1.

Графічний редактор Paint

8

6.2.

Графічний редактор Microsoft Photo Editor

4

6.3.

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

2

6.4.

Основи растрової графіки

6

6.5.

Основи векторної графіки

8

7.

Комп’ютерні презентації

10

4

8.

Обробка мультимедійних даних

8

8.1.

Загальні поняття

1

8.2.

Робота з музичними редакторами

2

8.3.

Обробка відеофайлів

5

9.

Створення комп’ютерних публікацій

5

10.

Системи обробки табличної інформації

7

7

10.1.

Електронні таблиці. Табличний процесор

2

10.2.

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

5

11.

Бази даних

11

12.

Математичні основи інформатики

7

6

13.

Програмні засоби для математичних обчислень

6

14.

Комп’ютерні мережі

2

8

14.1.

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

2

14.2.

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

6

15.

Інформаційні технології у навчанні

3

15.1.

Навчання в Інтернеті

1

15.2.

Програмні засоби навчання іноземних мов

2

16.

Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів

16

11

16.1.

Мова HTML

10

16.2.

Мова CSS

6

16.3.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

16.4.

Основи веб-дизайну

7

17.

Служби Інтернету

7

17.1.

Електронна пошта

3

17.2.

Інтерактивне спілкування

4

18.

Основи інформаційної безпеки

4

19.

Алгоритми й структури даних

7

8

20.

Проектування й розробка ПЗ

18

20.1.

Засоби візуальної розробки програм

8

20.2.

Основи структурного програмування

10

21.

Основи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування

7

22.

Службове програмне забезпечення

4

23.

Інформаційні технології у проектній діяльності

4

23.1.

Інтегроване використання засобів обробки документів

2

23.2.

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

2

Резерв часу

4

4

4

4

4

4

2

5

Всього

35

35

35

35

35

35

35

35

Закачати програму можно за посиланням: Програма з Інформатики для 5-12 класів

2068 Просмотров