ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Процесор. Основні характеристики і функції процесорів

Конспект уроку з теми Процесор. Основні характеристики і функції процесорів

Мета. Ознайомити учнів призначенням і характеристиками процесорів.

\

\

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності

ІІІ Вивчення нового матеріалу

 

Центральний процесор комп’ютера

Центральний процесор (ЦП) – це основний компонент сучасного компютера, призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій над ними.

ЦП – це компактний модуль (розміром близько 5 х 5 х 0,3 см), що вставляється в гніздо на материнській платі. Напівпровідниковий кристал сучасного процесора містить мільйони чи навіть мільярди транзисторів.

Екскурс в історію. Процесори перших комп’ютерів були громіздкими, займали цілі шафи і навіть кімнати та складалися з багатьох компонентів. На початку 1970-х років завдяки прориву а технології створення великих і надвеликих інтегральних схем стало можливим розташувати всі компоненти центрального процесора в одному напівпровідниковому пристрої. З’явилися так звані мікропроцесори. Наразі терміни «мікропроцесор» і «процесор» є синонімами, проте так було не завжди. Звичайні (великі) та мікропроцесорні ЕОМ співіснували протягом 10-15 років, і лише на початку 1980-х років мікропроцесори витіснили своїх старших братів. Саме перехід на мікропроцесори створив передумови для появи персональних комп’ютерів.

 Материнська плата

Процесор вставляється в спеціальне місцесокет (англ. socket – гніздо, розетка) на системній (материнській) платі, яка, у свою чергу, розміщується в системному блоці.

Для охолодження процесорів застосовують кулери — пристрої, які складаються з вентилятора і радіатора. На процесор встановлюють радіатор (зазвичай з алюмінію чи міді), а на нього — вентилятор, що забезпечує притік повітря до радіатора.

Материнська плата

Материнська, або системна, плата (від англ. motherboard) — це складна багатошарова друкована плата, до якої підключено практично всі пристрої комп’ютера. Друкована плата являє собою пластину з діелектрика, вкриту мережею мідних провідників-доріжок, якими електричні сигнали надходять до змонтованих на платі мікросхем та рознімів, куди вставляють інші пристрої комп’ютера.

На материнській платі розміщено центральний процесор та чіпсет (від англ. chip set) — набір мікросхем, спроектований для спільної роботи а метою виконання певних функцій. Оперативну пам’ять, відеокарту тощо вставляють у спеціальні розніми на материнській платі — слоти розширення.

Класифікація та властивості центральних процесорів

Процесори для персональних комп’ютерів класифікують за розрядністю, кількістю ядер, тактовою частотою та іншими властивостями

Основні властивості процесорів

Властивість

Що характеризує

Одиниці вимірю-вання

Значення в сучасних процесорах

Розрядність Кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватися процесором.
Найбільшу послідовність розрядів (бітів), яку процесор може обробляти одночасно, називають машинним словом.
Біт 32 і 64 біти
Тактова частота Скільки елементарних операцій (тактів) процесор виконує за секунду Герц 3 ГГц (3·109 Гц) і більше
Швидкість опрацювання даних (швидкодія) Середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу Кількість операцій за секунду 8 мільярдів операцій за секунду і більше
Кеш-пам’ять Ємність кеш-пам’яті першого і другого рівня Байт І рівня – 32 КбайтІІ рівня – 6 Мбайт
Кількість ядер Кількість однакових за структурою процесорів, що об’єднані в одну мікросхему Одиниці Від 1 до 4

Сьогодні серед виробників процесорів лідирують дві компанії — Intel Corporation та Advanced Micro Devices (AMD)

ІV Підсумки уроку

V Домашнє завдання

Вивчити призначення та характеристики процесора і материнської плати.

 

Джерела:

  1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
  2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
54971 Просмотров

One thought on “Процесор. Основні характеристики і функції процесорів”

Коментарі закриті.