ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Пристрої введення інформації

Урок №6 з теми “Інформаційна система. Апаратна складова”. В цьому уроці ми ознайомимось з призначенням, видами та характеристиками пристроїв введення: клавіатури, маніпуляторів (миша, трекбол, джойстик, тачпед), сканерів, мікрофона, веб-камери, графічного планшету та сенсорного екрану.

\

\

Які бувають пристрої введення інформації?

Пристрої введення призначені для введення до комп’ютера нової інформації.

Клавіатура

Клавіатура призначена для введення алфавітно-цифрової інформації.

 

Клавіатура

Клавіші поділяються на п’ять груп:

 1. Функціональні клавіші (F1 – F12 – у різних програмах виконують різні функції).
 2. Алфавітно-цифрові клавіші (для введення літер, розділових знаків, цифр, символу пропуск та окремих спеціальних символів).
 3. Клавіші спеціального призначення (розміщені навколо алфавітно-цифрових клавіш і мають певне призначення).
 4. Клавіші керування курсором і клавіші редагування (десять клавіш, розміщених двома блоками: 1. ← ↑ → ↓ – клавіші покрокового переміщення курсору; 2. Home, End, Page Up, Page Down – клавіші керування курсором та Delete, Insert – клавіші редагування).

 5. Додаткова цифрова група клавіш (нагадує клавіатуру калькулятора; його клавіші працюють у двох режимах — введення цифр і математичних знаків та керування курсором – режим обирається клавішею Num Lock).
 6. Індикатори режимів Caps Lock (для переключення режиму введенням великих та малих літер) , Num Lock (для переключення режимів цифрової групи клавіш), Scroll Lock (для включення режиму, коли клавіші керування курсором виконують функцію переміщення екрану – на зразок функцій маніпулятора миші).

Характеристики клавіатури:

 • вид клавіатури: проводові (підключаються через порт USB чи спеціальний клавіатурний порт) та безпроводові (містять батарейку та надсилають сигнали приймачу, підключеному до порту USB);
 • кількість клавіш;
 • наявність мультимедійних можливостей;
 • дизайн: розміри клавіш, вид, колір, стиль шрифту тощо;
 • сила натискання на клавіші, їх «звучання»;
 • ергономічність (ступінь зручності, економія часу та енергії при використанні) .

Маніпулятори

Маніпулятори («мишка», джойстик, «трекбол», «тачпед») – призначені для керування ПК.

Маніпулятор «миша»

 використовується для введення даних і команд.
Маніпулятор разом зі шнуром з’єднання нагадує мишу.

Мишка

Характеристики:

 • тип – механічна, оптична;
 • роздільна здатність;
 • кількість клавіш;
 • наявність «Scroling» – колеса прокрутки;
 • наявність додаткових кнопок.

 

Маніпулятор «трекбол»

(англ. track – переміщення, ball – куля, м’яч) схожий на перевернуту мишу.

Трекбол
У трекболі переміщується не сам маніпулятор, а долоня або вказівний палець обертає кулю. В іншому даний пристрій нічим не відрізняється від миші, тільки більша куля дає змогу точніше визначати позицію вказівника на екрані.

Тачпед

У портативних комп’ютерах широко використовуються маніпулятори типу «тачпед» (англ. touch – дотик, pad – площадка, подушечка).

Тачпед
Переміщення пальця по поверхні тачпеда приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Одноразове короткочасне натиснення на площадку тачпеда аналогічне одноразовому натисненню лівої кнопки миші, а подвійне натиснення – подвійному клацанню лівої кнопки миші. Ліва і права кнопки тачпеда виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші.

Джойстик

(англ. joystick – ручка керування) використовується в ігрових програмах і комп’ютерних тренажерах.
Він має ручку, зміна нахилу якої приводить до зміни положення об’єктів на екрані. У джойстиках враховується не тільки кут нахилу, а й швидкість зміни положення. Вони можуть мати додаткові кнопки керування. Виготовляються джойстики різних моделей і, залежно від видів комп’ютерних ігор або тренажерів, для яких вони призначені, можуть мати вигляд штурвала літака, керма автомобіля в комплекті з педалями, ігрового пульта (GamePad) та інший.

Ігровий маніпулятор "джойстик"   Джойстик   Джойстик

Сканер

Сканер призначений для введення графічної інформації.

Характеристики:

 • тип – планшетний, ручний, проекційний тощо;
 • розмір зображення, що сканується;
 • роздільна здатність;

 • швидкість сканування;
 • «глибина» кольору;
 • можливість сканування фотоплівки.

Ручний сканер   Планшетний сканер

Ручні сканери

мають малі габарити і зручні для введення невеликих за розмірами зображень і фрагментів тексту.
При скануванні об’єкт залишається нерухомим, а переміщують сам сканер (сканування штрих-кодів).

Планшетний сканер

дозволяє вводити в комп’ютер зображення великого формату, не тільки окремі аркуші, але й сторінки книг і журналів.
Принцип дії планшетного сканера такий. Об’єкт, що сканується, розташовують на склі планшета, під яким міститься рухома лампа. Відображене від об’єкта світло крізь систему дзеркал потрапляє на світлочутливу матрицю — спеціальну мікросхему, що складається зі світлочутливих елементів (фотодіодів). Перетворена інформація передається в комп’ютер. За один рух лампи сканується кілька смуг на об’єкті, які потому об’єднуються програмним забезпеченням в одне зображення.

Протяжний сканер   Барабанний сканер

Протяжний сканер

дозволяє працювати тільки з окремими аркушами.
При протягуванні аркуша через пристрій виконується його сканування.

Барабанні сканери

призначені для введення зображень з фотоплівок.

Проекційні сканери

слугують для введення проекцій тривимірних об’єктів.

Проекційний сканер

Основні властивості настільних сканерів:

Властивість

Що характеризує

Одиниці вимірювання

Значення в сучасних сканерах

Формат Розмір робочої області для сканування об’єктів мм 210 мм на 297 мм (формат А4)
Роздільна здатність Здатність розпізнавати певну кількість точок на одному дюймі зображення Точок на один дюйм – dpi (англ. dot per inch – точок на дюйм) 2400 і більше
Кількість кольорів Кількість відтінків кольорів, яку може розпізнати сканер Одиниці Понад 16 млн.

Мікрофон

Мікрофон призначений для введення звукової інформації.

Мікрофон

Веб камера

Веб камера — це цифрова фотокамера, що може в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшого передавання через Інтернет.

Веб-камера

Такі камери транслюють зображення міських вулиць, приміщень, де проходять конференції, тощо.

Графічний планшет

Графічний планшет, або дигітайзер призначений для ручного введення графічних даних.

Графічний планшет

Графічний планшет складається з двох основних частин – основи з чутливою поверхнею і спеціального комп’ютерного олівця – стилуса (лат. stylus – стержень для письма). Якщо переміщувати стилус по основі, то на екрані монітора можна отримати графічне зображення. Більшість графічних планшетів відслідковують не тільки переміщення стилуса, а й силу натиснення, що дає змогу отримувати лінії різної товщини.

Сенсорний екран

Під час роботи з чутливим (сенсорним) екраном (розрізняють оптичні, ємнісні, резистивні) введення даних і команд здійснюється дотиком пальця або стилуса до певних ділянок поверхні екрана.

Сенсорний екран

Екран «відчуває», в якому місці відбувся дотик, і передає відповідний сигнал комп’ютеру. Найбільшого розповсюдження сенсорні екрани набули в довідникових пристроях туристичних фірм, міського та міжміського транспорту, в банкоматах, кишенькових персональних комп’ютерах.

Джерела:

 1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
 2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
 3. Інформатика. Плани-конспекти уроків 10 клас./ Костриба О.В., Лещук Р.І. – Білогір’я, Хмельницька область, 2007.
 4. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ За ред. Н.В. Олефіренко. – 6-те вид., перероб. – Х.: Видавництво «Ранок», 2006. – 112 с.
72619 Просмотров