ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Пристрої виведення інформації

Урок №7 з теми “Інформаційна система. Апаратна складова”. В цьому уроці ми ознайомимось з призначенням, видами та характеристиками пристроїв виведення: моніторів, принтерів, плотера та мультимедійного обладнання (звукові системи, мультимедійне обладнання).

\

\

Які є пристрої виведення інформації?

Монітор

Монітор (англ. monitor – спостерігати, стежити) призначений для виведення на екран текстових і графічних даних.

Зображення на екрані монітора утворюється з окремих елементів зображення – пікселів (англ. picture element – елемент зображення), які інколи називають точками зображення.

Характеристики:

 • тип – ЕПТ, LCD, плазмові тощо;
 • роздільна здатність;
 • частота розгортки;
 • розмір екрану по діагоналі.

LCD-монітор (на рідких кристалах)   CRT-монітор (на електронно-променевій трубці)   PDP-монітор (плазмовий)

Монітори на рідких кристалах (LCD)

Серед сучасних моніторів найбільш розповсюдженими є монітори на рідких кристалах (англ. LCD – Liquid Crystal Display – дисплей на рідких кристалах).
Рідкі кристали – це речовини, які мають властивості і рідини, і кристалічних тіл.

Монітори на електронно-променевій трубці (CRT)

Монітори на електронно-променевій трубці (англ. CRT – Cathode Ray Tube – катодно-променева трубка) на сьогоднішній день практично не випускаються, але ще досить часто використовуються в організаціях і навчальних закладах.

Плазмові монітори (PDP)

Плазмові монітори (англ. PDP – Plasma Display Panel – плазмова дисплейна панель) використовуються для створення великих інформаційних екранів.
Вони забезпечують високу яскравість і контрастність зображення.

Інші види моніторів

Крім цих видів моніторів, в останні роки почали активно використовувати монітори на органічних світлодіодах (в портативних пристроях, які вимагають зниженого споживання енергії) і монітори на основі так званих електронних чорнил (наприклад, у пристроях типу «електронна книга»).

Монітор на органічних світлодіодах   Монітор на основі електронних чорнил (електронний папір)

Основні властивості моніторів:

Властивість

Що характеризує

Одиниці вимірювання

Значення в сучасних моніторах

Розмір екрана Довжина діагоналі екрана монітора Дюйм Від 17′′ до 24′′
Роздільна здатність Це кількість точок екранного зображення по горизонталі та по вертикалі Кількість точок (пікселів) Від 800 на 600 до 2048 на 1536
Кількість кольорів Кількість відтінків кольорів, яку може відтворити монітор Одиниці Понад 16 млн
Величина зерна Відстань між сусідніми точками зображення мм 0,20–0,45 мм

Відеокарта

Відеокарта

Відеоадаптер, або відеокарта забезпечує відображення даних на екрані монітора.
Його виготовляють у вигляді окремої плати або розміщують у складі однієї з мікросхем материнської плати. Основним пристроєм відеоадаптера є спеціальний графічний процесор (англ. GPU – Graphics Processor Unit – графічний процесор), який забезпечує опрацювання даних для відображення їх на екрані монітора, звільняючи процесор від виконання цих операцій.
Для забезпечення швидкого опрацювання даних, що виводяться на екран монітора, використовується відеопам’ять. Це може бути окремий блок пам’яті на платі відеоадаптера або частина оперативної пам’яті.

Основні характеристики відеоадаптера:

 • швидкодія графічного процесора, яка залежить від частоти його роботи (для сучасних графічних процесорів складає понад 800 МГц);
 • ємність відеопам’яті (256 Мбайт і більше);
 • система під’єднання до материнської плати.

Пристрої друку

Пристрої друку призначені для виведення тексту, графічних зображень на тверду поверхню (папір, картон, плівку тощо).

Принтер

призначений для виводу інформації на папір, плівку, інші носії.

Характеристики:

 • тип – матричний, струменевий, лазерний тощо;
 • роздільна здатність;
 • швидкість друку;
 • формат паперу (А3, А4);
 • можливість кольорового друку.

Принтери, залежно від методів отримання зображення, розподіляють:

 • ударні (матричні) – ті, що створюють на паперовому носії зображення символів або графіки за допомогою окремих точок, які наносяться з використанням спеціальних ударних механізмів та фарбуючої стрічки;
 • безударні (струменеві, лазерні, світлодіодні, термічні) – ті, що формують зображення з крапель чорнила, частинок порошку або шляхом нагрівання спеціального паперу чи фарби.

Класифікація принтерів

Матричні принтери

Матричний принтер

Принцип дії: друкувальна головка принтера містить вертикальний ряд тонких металевих стержнів (голок). Головка рухається уздовж рядка, що друкується, а голки в потрібний момент ударяють по паперу через фарбувальну стрічку, утворюючи крапки. З цих крапок і формується зображення. Суттєвими недоліками матричних принтерів, що зумовлюють зменшення їх випуску і використання, є низька якість друку, відносно мала швидкість друку, неможливість якісно передавати відтінки кольорів, високий рівень шуму. Разом з тим, матричні принтери надійні й економічні, невибагливі до якості паперу та дають змогу за допомогою копіювального паперу отримати одразу кілька копій. Тому до цього часу вони широко використовуються при друкуванні квитків (наприклад, у залізничних касах), квитанцій, чеків, тобто там, де друкується тільки текст і вимоги до його якості незначні.

Струменевий принтер

Струменевий принтер

наносить зображення на папір у такий спосіб. Уздовж аркуша паперу переміщується друкувальна голівка з мікроскопічними отворами, з яких викидаються крапельки чорнил. Ці крапельки такі малі, що їх не можна розгледіти неозброєним оком, і тому нанесене на папір зображення здається суцільним. За швидкістю та якістю друку струменеві принтери не поступаються лазерним, а вартість кольорового друку на них нижча. Головними їх недоліками є швидке вигоряння більшості чорнил під дією світла та їх низька стійкість до вологи.

Лазерний принтер

Лазерний принтер

У лазерному принтері є світлочутливий вал (фотобарабан), який заряджений від’ємним зарядом. Для формування зображення вал сканується лазерним променем, який активізується в тих місцях, де має бути зображення, та змінює заряд вала. До цих місць на наступному етапі притягується тонер (порошкоподібна фарба). Він завдяки дії електростатики переноситься на папір, який згодом надходить у піч, де тонер закріплюється під дією високої температури і тиску. Основними перевагами лазерного друку є: стійкість отриманих зображень до вологи та прямого сонячного проміння, висока якість, порівняно низька вартість друкованої сторінки (особливо для монохромного друку), висока швидкість, низький рівень шуму, висока надійність всієї системи. Серед недоліків слід назвати більшу, ніж для інших принтерів, вартість самих пристроїв, особливо кольорових.

Термічні принтери

Термічні принтери

це монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків, штрих-кодів на складах або в магазинах, білетів для транспортних компаній, чеків у переносних касових апаратах тощо. В основі їх роботи лежить властивість спеціальних сортів паперу (термопапір) змінювати свій колір під час нагрівання. Перевагою цих принтерів є малі розміри, мобільність – можливість працювати від автономних джерел живлення, висока швидкість і низька вартість друку, а серед недоліків – низька якість друку.

Властивості принтерів

Тип принтера

Монохромний режим:
швидкість друку (стр./ хв.)

Кольоровий режим:
швидкість друку (стр./ хв.)

Роздільна здатність (точок на дюйм)

Матричний 1–2 180
Струменевий 15–25 10–20 4800 на 1200
Лазерний 15–25 8–10 1200 на 600

Плотер

Плотер (графобудівник) призначений для друкування графічних зображень великих форматів (формат А2, А1).

Плотер

Мультимедійне обладнання

Мультимедійне обладнання дає змогу відтворювати звук, відео, графічні об’єкти.

Звукові системи

(колонки, навушники) мають такі характеристики:

 • потужність (Вт);
 • ширина діапазону звуку (в межах від 20 Гц до 20 КГц).

Колонки   Навушники

Мультимедійні проектори

Інтерактивна дошка в дії

призначені для паралельного відображення зображення на виносному екрані, інтерактивній дошці (хоча така дошка мас вигляд звичайної білої дошки, все, що записується на її поверхні, миттєво з’являється на екрані комп’ютера).
Електронну дошку можна використовувати як Інтерактивний монітор — у такому разі вона перетворюється на великий сенсорний екран, команди на якому можна вибирати дотиком пальців руки.

Мультимедійний проектор   Інтерактивна дошка із спеціальними маркерами та пультом керування

 

Джерела:

 1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
 2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
 3. Інформатика. Плани-конспекти уроків 10 клас./ Костриба О.В., Лещук Р.І. – Білогір’я, Хмельницька область, 2007.
 4. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ За ред. Н.В. Олефіренко. – 6-те вид., перероб. – Х.: Видавництво «Ранок», 2006. – 112 с.
59101 Просмотров