Иконка Microsoft PowerPoint

Практична робота. Текстові та графічні об’єкти на слайдах PowerPoint

Після того, як учні 8 класу (2011-2012 н.р.) навчились додавати тестову інформацію на слайди та вставляти графічні об’єкти, була проведена практична робота на комп’ютері для перевірки рівня знань та вмінь з теми.

…..

Тема:

Практична робота №12. Текстові та графічні об’єкти на слайдах. Заходи безпеки.

Мета:

 • навчальна: сформувати навички додавання, редагування і форматування тексту та графічних об’єктів на слайдах презентації;
 • розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення, інформаційної компетенції;
 • виховна: виховання загальної культури.

Хід уроку

І Організаційний моментІІ Заходи безпеки

Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики можна знайти на сторінці: Конспект уроку. Засоби презентаційної графіки

ІІІ Практична робота за комп’ютером

Учні виконують роботу в парах.

Практична робота №12
Текстові та графічні об’єкти на слайдах

Завдання: створити невелику (слайдів 4-5) навчальну презентацію на тему «Робота з автофігурами. Фігура х» (під поняттям «Фігура х» мається на увазі назва якоїсь автофігури, наприклад, «Крива» тощо). Кожен учень досліджує особливості роботи з однією автофігурою. Під час створення презентації потрібно дотримуватись правил оформлення текстових та графічних об’єктів на слайдах.

 1. Продумайте та запишіть в зошит тему презентації, кількість слайдів та заголовок кожного слайду. Створіть у власній папці каталог «Пр.р.№12» – до цього каталогу зберігайте всі матеріали роботи і саму роботу.
 2. Запустіть Microsoft PowerPoint.
 3. Збережіть презентацію до каталогу вашої роботи під назвою «Пр.р.№12».
 4.  Додайте необхідну кількість слайдів.
 5. Підпишіть титульний слайд, вказавши тему роботи та автора.
 6. Відкрийте панель шаблонів оформлення слайдів та виберіть шаблон, який би підходив вашій темі. Запишіть в зошит алгоритм відкриття панелі за зразком «Операція: алгоритм виконання».
 7. Відкрийте панель «Розмітка слайдів». Задайте всім слайдам, крім титульного, макет «Лише заголовок». Запишіть в зошит алгоритм відкриття панелі.
 8. Додайте на необхідних слайдах векторні зображення за допомогою автофігур (можна використати для демонстрації форми фігур, заливки, типу ліній та інших ефектів)
 9. Додайте растрові зображення – в якості растрових зображень можна використати знімок екрану (кнопка Prt Sc на клавіатурі – щоб зробити знімок, та сполучення Ctrl+V – щоб вставити малюнок в документ)
 10. Відредагуйте та відформатуйте растрові зображення, видаливши з них зайві фрагменти та виділивши головні (за допомогою панелі інструментів «Настройка зображення).
 11. Заповніть слайди текстовою інформацією, яка б розкривала тему роботи.
 12. Перевірте на помилки, відредагуйте та відформатуйте об’єкти презентації відповідно до вимог оформлення текстових і графічних об’єктів презентацій. Продемонструйте виконану роботу вчителю.

ІV Підсумки уроку

Перевірка роботи та виставлення оцінок

V Домашнє завдання

Повторити способи додавання тексту та графіки на слайдах.

Наповнити презентацію інформацією* (Теми презентацій: Лабораторна робота з теми «Створення комп’ютерних презентацій в PowerPoint»)

2653 Просмотров