Иконка Microsoft Excel

Завдання практичної роботи. Побудова діаграм в Microsoft Excel

В цій статті наведено алгоритм покрокової побудови графіка математичної функції в програмі Microsoft Excel.

…..

Практична робота №16
Побудова діаграм

Завдання: побудувати в Excel графік функції
на відрізку [-5; 5] з кроком 0,5.Хід виконання

 1. Запустити Microsoft Excel. Зберегти книгу до власної папки під назвою «Пр.р. №16»
 2. Об’єднати діапазон А1:С1 і ввести до об’єднаної клітинки заголовок «Графік функції»
 3. В клітинки А2, В2 та С2 ввести відповідно а, х та у
 4. Заповнити стовпчик А довільними значеннями а, стовпчик В – значеннями х з відповідного відрізка.
 5. У стовпчику С порахувати значення функції у.
 6. Функція має бути введена правильно.
 7. Виділити діапазон вихідних даних та запустити майстер функцій.
 8. Вибрати бажаний графік чи діаграму (НЕ кругову діаграму і НЕ гістограму!)
 9. Залишити необхідний ряд. Правильно вказати діапазони значень та категорій, область заголовка.
 10. Підписати заголовки, налаштувати підписи даних, легенду, таблицю даних тощо. Додати діаграму на окремому аркуші.
 11. Підписати відповідно аркуші «Таблиця значень» та «Графік». Якщо потрібно, поміняти аркуші місцями, щоб спершу була «Таблиця значень», а потім – «Графік». Розфарбувати ярлички аркушів.
 12. Відформатувати елементи діаграми, змінивши шрифт, розмір, колір шрифту для текстових елементів, тип ліній, колір заливки для графічних частин тощо. Зберегти зміни. Продемонструвати роботу вчителю.
5072 Просмотров