Иконка Microsoft Word

Практична робота. Форматування символів в Microsoft Word

Після вивчення теми “Форматування символів в Microsoft Word” учням 8 класу (2011-2012 н.р.) було запропоновано виконати практичну роботу на комп’ютерах.

В цій статті наведено 2 варіанти завдань практичної роботи з теми “Форматування символів в Microsoft Word”.

…..

Практична робота №6

Встановлення шрифтів

Варіант 1

1. Запустіть Microsoft Word.

2. Збережіть документ у власну папку під назвою «Пр.р.№6»

3. – 4. Введіть з клавіатури текст (в стовпчик):

Розмір шрифту 48 пт.
Шрифт Monotype Corsiva.
Колір тексту синій.
Написання курсивне, підкреслене.
Інтервал між символами: розріджений на 3 пт.
Анімація «Червоні мурашки».

У завданнях 5-10 відформатуйте кожний рядок таким чином, як вказано у завданні:

5. «Розмір шрифту 48 пт» – задайте тексту відповідний розмір шрифту.

6. «Шрифт Monotype Corsiva» – змініть шрифт.

7. «Колір тексту синій» – задайте колір тексту.

8. «Написання курсивне, підкреслене» – змініть написання відповідном чином.

9. «Інтервал між символами: розріджений на 3 пт» – змініть міжсимвольний інтервал.

10. «Анімація «Червоні мурашки»» – додайте до тексту анімацію.

11. – 12. Напишіть власне ПІП та відформатуйте його, задавши такі параметри:

шрифт Courier New, напівжирний, червоний, підкреслений двома хвилястими лініями синього кольору; видозміна – з тінню, контур; розмір шрифту – 50 пт; інтервал – ущільнений на 4 пт; анімація – феєрверк.

Збережіть зміни. Продемонструйте виконану роботу вчителю.



Варіант 2

1. Запустіть Microsoft Word.

2. Збережіть документ у власну папку під назвою «Пр.р.№6»

3. – 4. Введіть з клавіатури текст (в стовпчик):

Розмір шрифту 36 пт.
Шрифт Verdana.
Колір тексту зелений.
Написання напівжирне, курсивне.
Інтервал між символами: ущільнений на 4 пт.
Анімація «Неонова реклама».

У завданнях 5-10 відформатуйте кожний рядок таким чином, як вказано у завданні:

5. «Розмір шрифту 36 пт» – задайте тексту відповідний розмір шрифту.

6. «Шрифт Verdana» – змініть шрифт.

7. «Колір тексту зелений» – задайте колір тексту.

8. «Написання напівжирне, курсивне» – змініть написання відповідном чином.

9. «Інтервал між символами: ущільнений на 4 пт» – змініть міжсимвольний інтервал.

10. «Анімація «Неонова реклама»» – додайте до тексту анімацію.

11. – 12. Напишіть власне ПІП та відформатуйте його, задавши такі параметри:

шрифт Monotype Corsiva, напівжирний, синій, підкреслений хвилястою лінією блакитного кольору; видозміна – контур, закреслений; розмір шрифту – 60 пт; інтервал – розріджений на 3 пт; анімація – феєрверк.

Збережіть зміни. Продемонструйте виконану роботу вчителю.

3466 Просмотров