Операційна система Windows

Практична робота “Архівація файлів”

Після вивчення теми “Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами” варто запропонувати учням виконати практичну роботу на комп’ютері. Прикладом подібної практичної роботи може стати розроблене мною у 2011-2012 н.р. для 8 класу завдання.

…..

Для виконання даної практичної роботи вчителю необхідно підготувати відповідні файли на учнівських комп’ютерах. Зокрема, для даного завдання на кожному комп’ютері я створила робочий каталог «Пр.р.№4», в який помістила зображення з назвою “08.jpg“, а також додала підкаталог “Підручники”. В середину підкаталогу “Підручники” я завантажила три електронні книги з назвами “Завадський І.О., Стеценко І.В. Інформатика, 9 кл.pdf“, “Ривкінд Й.А. Інформатика, 9 кл.pdf” та “Ривкінд Й.А. Інформатика, 10 кл (академічний рівень).pdf“.
Практична робота №4

Архівація файлів


До кожного пункту записати алгоритм виконання (міні-конспект).

Наприклад, для завдання «Створити новий архів» – виконання: Створення архіву: Меню Команди >> Додати файли до архіву.

Підказка:

  1. Перед виконанням операції потрібно виділити необхідні файли.
  2. Більшість команд є на панелі інструментів, або в меню Команди, або в контекстному меню файлів.
  3. Створення багатотомного архіву – за допомогою команди «Розбити на томи» в діалоговому вікні створення архіву.
  4. Архів, що може саморозпаковуватись – це SFX-архів.

Хід виконання

1. Запустіть архіватор.

2. Створіть у власній папці архів з назвою «Пр.р.№4», що містить файл «Завадський І.О., Стеценко І.В. Інформатика, 9 кл.pdf», який знаходиться в каталозі Пр.р.№4/ Підручники (каталог можна знайти в папці вашого класу).

3. Додайте до цього архіву два інших файли з каталогу “Підручники”.

4. Видаліть файл «Ривкінд Й.А. Інформатика, 9 кл.pdf» з вашого архіву.

5. Каталог «Підручники» заархівуйте в багатотомний архів (по 100 Мбайт кожен том)

6. Файл «08.jpg» заархівуйте в архів, що саморозпаковується.

7. Заповніть таблицю для кожного архіву (завдання 2, 3, 6):

Номер завдання Розмір файлів Розмір в архіві Тип файлу
       
       
       

8. Розрахуйте ступінь стиснення для кожного файлу, та запишіть дані в таблицю:

Ім’я файлу (номер завдання) Ступінь стиснення
   
   
2523 Просмотров