Операційна система Windows

Практична робота “Пошук інформації в довідковій системі”

Тема. Практична робота №5. Пошук інформації в довідковій системі. Заходи безпеки

Мета.
навчальна: сформувати навички роботи з програмою Довідка та підтримка; навчитись знаходити на комп’ютері файли та папки з використанням різних параметрів пошуку та масок імен;
розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення, інформаційної компетенції;
виховна: виховання загальної культури.

\

\

Хід уроку

І Організаційний момент
ІІ Актуалізація опорних знань

Контрольні запитання

 1. Як запустити програму Довідка та підтримка?
 2. Опишіть структуру вікна програми Довідка та підтримка.
 3. Для чого призначені списки Обране і Журнал у програмі Довідка та підтримка?
 4. Як відкрити діалогове вікно пошуку, використовуючи меню Пуск?
 5. Як у програмі Провідник перейти до режиму пошуку?
 6. Пошук яких об’єктів можна виконати засобами операційної системи Windows?
 7. Чим відрізняється пошук зі значенням параметра Документи від пошуку Усі файли й папки?

ІІІ Заходи безпеки

Короткі правила поводження за комп’ютером можна знайти в попередніх практичних роботах, наприклад, Практична робота №3. Робота з вікнами. Заходи безпеки

ІV Практична робота за комп’ютером

Клас ділиться на підгрупи. Робота виконується 15 хв.

Поки перша група робить практичну роботу (завдання роздається на карточках), інша – пише самостійну роботу на карточках; потім міняються місцями.
Практична робота №5
«Пошук інформації в довідковій системі»

Зверніть увагу! При роботі з програмами довідки і пошуку перевірте на практиці та опишіть в зошиті всі відомі вам способи запуску програм.

 1. Відкрийте вікно програми Довідка та підтримка.
 2. Знайдіть довідку про запуск програм в ОС Windows.
  Вказівка: довідка про ці операції розміщена в розділі «Основы работы в Windows» (рос. основы работы – основи роботи).
 3. Прочитайте знайдене повідомлення та запишіть його у зошиті.
 4. Виконавши завдання, поверніться на початкову сторінку довідкової системи.
 5. За допомогою Покажчика знайдіть довідку про службу «Відновлення системи» (ключові слова «Восстановление системы»). Виконавши завдання, поверніться на початкову сторінку довідкової системи.
 6. За допомогою тлумачного словника термінів знайдіть, що таке: диск, базова система введення/виведення, біт.
 7. Прочитайте знайдені повідомлення та занотуйте їх у зошиті.
 8. Закрийте вікно програми Довідка та підтримка.
 9. Здійсніть пошук у зовнішній пам’яті комп’ютера звукових файлів, які створені впродовж двох останніх років.
 10. Знайдіть в папці Мої документи всі файли розміром більше 100 кб, але менше 1 мб.
 11. Здійсніть пошук документів у папці Мої документи, які створені за останній місяць і мають в імені файлу літеру е (українська абетка).
 12. Запишіть у зошит алгоритми пошуку файлів із завдань 9 – 11. Продемонструйте виконану роботу вчителю.

Зразок оформлення алгоритму пошуку в практичній роботі:

1)  Запустити програму пошуку: вказати спосіб
2)  Знайти: вказати що ви хочете знайти
3)  Ключове слово: вказати потрібний шаблон імені
4)  Параметри пошуку: вказати додаткові параметри (дата, розмір, шлях до файлу).

V Підсумки уроку

Оцінювання роботи і виставлення оцінок

VІ Домашнє завдання

Вивчити особливості роботи з довідкою і пошуку на комп’ютері; повторити види інформації та інформаційних процесів.

3524 Просмотров