Значок текстовый редактор Блокнот

Практична робота в програмі Блокнот

Тема. Практична робота №6. Введення та редагування тексту. Заходи безпеки

Мета.
навчальна: сформувати навички роботи з текстом в редакторі Блокнот; перевірити рівень засвоєння знань з теми» «ОС Windows»;
розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення, інформаційної компетенції;
виховна: виховання загальної культури.

.

.

Хід уроку

І Організаційний момент
ІІ Актуалізація опорних знань

Якщо діти готували завдання вдома, то повторити матеріал за їхніми питаннями.

Контрольні запитання

  1. Як запустити програму Блокнот?
  2. Опишіть способи виділення фрагментів тексту в Блокноті.
  3. Як зберегти документ?
  4. Як вирозумієте поняття «редагування»?
  5. Що таке форматування?
  6. Яким чином можна переставити фрагменти тексту місцями?
  7. Як скопіювати фрагмент тексту?
  8. Як в тексті додати дату та час?

ІІІ Заходи безпеки

Повторити правила поводження за комп’ютером

ІV Практична робота за комп’ютером

Клас ділиться на підгрупи. Робота виконується 15 хв.

Поки перша група робить практичну роботу (завдання роздається на карточках), інша – пише самостійну роботу на карточках; потім міняються місцями.
Практична робота №6
«Введення та редагування тексту в програмі Блокнот»

1.  Запустіть Блокнот.
2.  Збережіть документ до власної папки під назвою «Пр.р.№6».
3. – 4. Введіть текст:

7. Досконало вивчимо самі,
4. Малювати вчились і так вже багато.
8. Всі програми нові ігрові.
2. Це ж фактично над нами знущання,
1. Ну для чого нам програмування,
6. Побродити в Інтернеті — уявно,
3. Ну навчили на уроках друкувати,
5. Інформатика — наука цікава,

5.  Допишіть перед текстом заголовок «ІНФОРМАТИКА» (великими буквами).
6. Скопіюйте заголовок в кінець тексту. Запишіть в зошит алгоритм копіювання в такому вигляді: «Скопіювати текст: алгоритм»
7. Додайте в кінці документу власне прізвище, ім’я та клас.
8. Вставте в кінці документу дату та час виконання завдання. Запишіть в зошит алгоритм виконання (за тим же зразком, що і в завданні 6).
9. – 10. Переставте рядки в потрібному порядку. Видаліть номери рядків.
11. Відформатуйте текст: шрифт – Monotype Corsiva; накреслення – жирний; розмір – 25.
12. Знайдіть в тексті і замініть всі слова (або частини слів) «вчили» на «учили». Запишіть в зошит кількість замін та алгоритм виконання заміни. Збережіть зміни. Продемонструйте виконану роботу вчителю.

V Підсумки уроку

Оцінювання роботи і виставлення оцінок

VІ Домашнє завдання

Повторити правила роботи з текстовим редактором Блокнот.

4286 Просмотров