Иконка Microsoft Word

Практична робота з форматування символів і абзаців в Microsoft Word

Інколи виникає ситуація, коли з різних причин на вивчення теми залишається меньше часу, ніж планувалось. Така ситуація трапилась у мене при викладанні теми «Текстовий процесор Microsoft Word»  у 7 класі. Таким чином мені довелося об’єднати дві практичні проботи “Форматування шрифту” (№10) та “Форматування абзаців” (№11) в одну, щоб учні повністю встигли опанувати тему.

.

.

Практична робота №10, 11
Робота з існуючим документом. Форматування шрифту (10). Форматування абзаців (11)

Завдання:

1) оформити титульний аркуш для даної практичної роботи;

2) записати всі відомі вам алгоритми форматування символів та форматування абзаців.
Хід роботи та критерії оцінювання

 1. (10, 11) Робота збережена у власну папку під назвою «Пр.р.№10-11»
 2. (10, 11) Розмір аркушу 15х20 см, поля по 1 см.
 3. (10, 11) Набрано текст титульного аркушу.
 4. (10, 11) Документ складається з двох розділів на різних сторінках (перша сторінкатитульний аркуш, другаправила).
 5. (10, 11) Текст набраний повністю і без помилок
  (ніяких інтервалів пропусками, переносами рядка чи абзацами!).
 6. (10, 11) Наявність символів, яких немає на клавіатурі (в якості логотипа, графічного зображення, стрілки тощо).
 7. (10) Правильно записані алгоритми форматування символів (не менше двох).
  (11) Правильно записані алгоритми форматування абзаців (не менше двох).
 8. (10) Використані різні шрифти та розміри шрифту.
  (11) Різне вирівнювання абзаців.
 9. (10) Різне накреслення шрифтів.
  (11) Наявність різних відступів першого рядка (включаючи їх відсутність)
 10. (10) Застосування різноманітних ефектів видозміни шрифту.
  (11) Різні відступи зліва та справа.
 11. (10) Різні інтервали між символами, наявність анімаційних ефектів.
  (11) Різні інтервали до і після абзаців. Застосування різних міжрядкових інтервалів.
 12. (10, 11) Естетичне та логічно правильне оформлення роботи (заголовки, правила виділені тощо).3507 Просмотров