Иконка Microsoft Word

Підготовча робота для створення документа. Редагування тексту

Урок №2 з теми “Microsoft Word”. В цьому уроці ми ознайомимось з поняттями символ, слово, речення, абзац, рядок в інформатиці; розглянемо правила введення тексту, призначення спеціальних клавіш клавіатури, поняття “редагування” та деякі способи виділення об’єктів; навчимося задавати параметри сторінок документу, вводити текст з клавіатури і за допомогою спеціальних символів, перевіряти правопис, переглядати і друкувати документи.

\

\

З чого складається текст?

Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.

Символ – найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.

Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.

Речення – це послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.

Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.

Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Редагування тексту

Редагування – це виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів, тобто зміна змісту матеріалу.

Правила введення тексту:

 • Робити один пробіл між словами;
 • Розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;
 • Після розділового знаку ставити пробіл;
 • Після відкритих лапок або дужок зразу писати текст;
 • Закривати лапки або дужки зразу за текстом;
 • До і після дефісу не ставити пробіл;
 • До і після тире ставити пробіл;
 • Примусово не переходити на новий рядок;
 • Слова на склади не розбивати, переноси не робити, це робиться автоматично;
 • Не ставити символ пробіл між літерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;
 • Не робити пробілами відступів від лівого краю;
 • Не робити пустих рядків між абзацами, для цього є засоби між абзацних інтервалів;
 • Не нумерувати списки, це робить текстовий редактор;
 • Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.

Робота з текстовим процесором Microsoft Word

1. Налаштування параметрів документу

Поля документу   Діалогове вікно Параметри сторінки

Сучасні принтери дають можливість друкувати документи на папері різноманітного формату – це може бути і фотографія розміром 10х15 см, і документ А4 формату, і будь-який інший розмір, заданий вручну.
Тому перед створенням документу потрібно задати необхідні параметри сторінок: вказати розміри полів (відступи від країв аркуша з правого боку, зліва, внизу та вгорі сторінки), орієнтацію (книжкова Книжкова орієнтація сторінки , альбомна Альбомна орієнтація сторінки ), розмір паперу тощо. Для цього потрібно виконати команду меню Файл → Параметри сторінки і задати необхідні характеристики у відповідних полях діалогового вікна.

2. Режими набору тексту

Набирати текст документу можна в одному з двох режимів:

 • вставлення (використовується за умовчанням) – попередній текст зберігається, зсуваючись праворуч;
 • заміщення – введені літери заміщують наявні.

Перехід між режимами відбувається за допомогою клавіші Insert або індикатора ЗАМ у рядку стану.

3. Призначення спеціальних клавіш

Щоб набирати з клавіатури текст, потрібно знати призначення спеціальних клавіш:

Клавіша

Виконувані дії

Backspace Видалення символу ліворуч від курсору
Delete Видалення символу в позиції курсору (або праворуч від нього)
Caps Lock Режим введення великих букв. Після натискання клавіші починає світитися індикатор у правій верхній частіші клавіатури. Повторне ЇЇ натискання переводить клавіатуру в режим введення молях букв (індикатор гасне)
Ctrl, Alt Ці клавіші натискають у комбінації з іншими, після чого призначення останніх змінюється
Enter Перехід на новий абзац
End Переміщення курсору в кінець рядка
Home Переміщення курсору на початок рядка
PgDn Перехід до наступної сторінки тексту
PgUp Перехід до попередньої сторінки тексту
Shift Потрібно утримувати для введення великих літер, а також символів, зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку
Tab Створення відступів у тексті

Для введення тексту також використовуються спеціальні сполучення клавіш, наприклад, щоб додати новий рядок (без абзацу) потрібно натиснути  Shift+Enter.

4. Вставка символів

Діалогове вікно "Символ"

Часто виникає необхідність додати символ, якого немає на клавіатурі. Для цього потрібно скористатись командою меню Вставка → Символ і вибрати в діалоговому вікні “Символ” необхідниз значок, вказавши перед тим набір символів в полі Шрифт.
За допомогою цього діалогового вікна можна також призначити сполучення клавіш будь-якому символу для введення його з клавіатури.

5. Недруковані символи

Щоб вводити текст з дотриманням правил набору (не робити кілька пропусків між словами, не додавати зайві абзаци тощо) потрібно відобразити недруковані символи. Для цього слугує кнопка Кнопка "Недруковані символи"  на стандартній панелі інструментів.

Приклад тексту з недрукованими символами

Значення деяких символів:

· (точка) – пропуск між словами;
¶ – кінець абзацу;
º – нерозривний пропуск;
↵ – перехід на новий рядок без розбиття на абзаци.

6. Способи виділення об’єктів:

 • Слово – двічі на ньому клацнути;
 • Рядок – клацнути на вільному полі ліворуч рядка;
 • Речення – утримуючи CTRL клацнуть по реченню;
 • Абзац – двічі клацнути на вільному полі ліворуч абзацу або тричі по самому абзацу;
 • Документ – тричі клацнути ліворуч на вільному полі, або CTRL+A, або меню Правка → Виділити все.

7. Перевірка правопису

Після того, як текст буде набраний потрібно перевірити його на помилки. Для цього в процесор вбудована функція перевірки правопису: слова з помилками програма підкреслює червоним кольором, а граматичні помилки – зеленим. Також можна виконати перевірку і виправлення помилок автоматично.

Для цього потрібно:

 1. Виділити весь текст;
 2. Вказати мову тексту: меню Сервіс → Мова → Вибрати мову (так як, наприклад, українські слова, введені при російській розкладці клавіатури, вважаються неправильними);
 3. Запустити перевірку правопису: меню Сервіс → Правопис.

8. Попередній перегляд документу

Перед тим, як друкувати документ, потрібно переглянути, який він матиме вигляд на папері:
меню Файл → Попередній перегляд або кнопка Кнопка "Попередній перегляд"  на стандартній панелі інструментів.

9. Друк документу:

меню Файл → Друк або кнопка  Кнопка "Друк" на панелі інструментів на стандартній панелі інструментів.

Після цього в діалогову вікні “Друк” вказати необхідні параметри друку: розмір паперу, якість паперу і друку, кількість копій, номери сторінок, що потрібно надрукувати, тощо.

31180 Просмотров