Иконка Microsoft PowerPoint

Перевірка знань. Засоби презентаційної графіки. Структура середовища PowerPoint

Після вивчення тем “Засоби презентаційної графіки” та “Структура середовища PowerPoint” деяким учням 8 класу (2011-2012 н.р.) було запропоновано виконати самостійну роботу на карточках для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу з теми.

На цій сторінці наведено два варіанти завдань для перевірки теорії.

…..

Перевірка знань з теми
«Засоби презентаційної графіки. Структура середовища PowerPoint»Варіант 1

 1. Які засоби демонстрації презентацій ви знаєте?
 2. Які існують види презентацій? Опишіть їх.
 3. Назвіть програмні засоби створення комп’ютерних презентацій, які ви знаєте (хоча б три) та укажіть презентації яких видів за допомогою них можна створити.
 4. Назвіть основні об’єкти PowerPoint.
 5. Поясніть призначення Області структури і слайдів у PowerPoint.
 6. Як називають елементи вікна програми, наведені на малюнках:
  a)
  b)
  c)
  d)

Варіант 2

 1. Що таке презентація?
 2. Назвіть основні об’єкти кожного виду презентацій.
 3. Перерахуйте формати файлів, які може опрацьовувати PowerPoint.
 4. Порівняйте інтерфейси PowerPoint та Word.
 5. Назвіть і поясніть призначення режимів перегляду в PowerPoint.
 6. Як називають елементи вікна програми, наведені на малюнках:
  a)
  b)
  c)
  d)

1967 Просмотров