Иконка Microsoft Word

Перевірка знань та вмінь з теми “Робота з таблицями в Microsoft Word”

Чотири варіанти запитань та три практичних завдання на вибір для перевірки знань і вмінь учнів з теми “Робота з таблицями в Microsoft Word”. Кожен варіант містить по 6 питань.

…..

Перевірка знань та вмінь з теми “Робота з таблицями”

Завдання для перевірки теоретичних знань:

Варіант 1

 1. Назвіть об’єкти таблиць.
 2. Запишіть алгоритм вставки порожньої таблиці.
 3. Яким чином можна видалити стовпці із таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 4. Що означає поняття «форматування об’єктів таблиці»?
 5. Як можна змінити розміри стовпця таблиці? Запишіть хоча б один спосіб.
 6. Запишіть вираз для обчислення мінімального значення чисел, що знаходяться в комірках, які розташовані справа від комірки з результатом.Варіант 2

 1. Скільки стовпців може містити таблиця в Microsoft Word?
 2. Запишіть алгоритм, за яким можна намалювати таблицю.
 3. Яким чином можна видалити рядки із таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 4. Що таке «Стиль об’єкта»?
 5. Які властивості тексту, притаманні лише таблицям, можна змінювати в Word?
 6. Запишіть вираз для обчислення максимального значення чисел, що знаходяться в комірках, які розташовані під коміркою з результатом.

Варіант 3

 1. Перерахуйте способи створення таблиць в Microsoft Word.
 2. Яким чином можна виділити всю таблицю?
 3. Яким чином можна додати рядки до таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 4. Як ви розумієте поняття панель інструментів «Таблиці та границі»? Для чого, на вашу думку, вона призначена?
 5. Як можна відформатувати об’єкти таблиці?
 6. Запишіть вираз для обчислення суми числових значень, що знаходяться в комірках, які розташовані зліва від комірки з результатом.

Варіант 4

 1. Як можна відобразити (прибрати) панель інструментів «Таблиці та границі»?
 2. Запишіть алгоритм перетворення тексту в таблицю.
 3. Яким чином можна додати стовпці до таблиці? (запишіть всі відомі вам способи)
 4. Що означає поняття «редагування структури таблиці»?
 5. Як можна змінити розміри рядка таблиці? Запишіть хоча б один спосіб.
 6. Запишіть вираз для обчислення середнього значення числових виразів, що знаходяться в комірках, які розташовані зверху від комірки з результатом.

Завдання для перевірки вмінь з теми «Робота з таблицями»

Виберіть і виконайте одне з наведених нижче завдань. При виконанні завдань повинні виконуватись всі правила редагування тексту (ніяких відступів за допомогою пропусків чи інтервалів Enter-ом!!).

Завдання: створити точно таку ж таблицю, як на малюнку (дотримуючись найменших деталей форматування і редагування) з виконанням всіх правил роботи з текстом.

1. Створити та оформити “Таблицю кольорів моделі RGB” – 6 балів.

2. За допомогою таблиці створити й оформити схему «Види трикутників» – 9 балів.

Види трикутників

3. Створити й оформити “Таблицю нарахування заробітної плати” – 12 балів.

Таблиця нарахування заробітної плати

 

5253 Просмотров