Иконка Microsoft PowerPoint

Перевірка знань з теми «Основи роботи в Microsoft PowerPoint. Додавання тексту та графіки»

Після того, як учні 8 класу (2011-2012 н.р.) освоїли поняття “комп’ютерна презентація”, “засоби презентаційної графіки”, ознайомились з середовищем PowerPoint, навчились створювати презентації, додавати на слайди текстові та графічні об’єкти, була проведена невелика самостійна робота на карточках для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу.

На цій сторінці наведено 4 варіанти запитань для перевірки знань з теми “Знайомство з Microsoft PowerPoint. Створення презентацій. Додавання тексту та графіки на слайди”.

…..

Перевірка знань з теми
«Основи роботи в PowerPoint»Варіант 1

Завдання 1-4 оцінюються 2 балами, завдання 5 – 4 бали

 1. Захід, на якому відбувається представлення чого-небудь нового: ідеї, проєкту, продукції, товару тощо, називається … .
 2. Перерахуйте способи створення презентації в PowerPoint.
 3. Назвіть хоча б один спосіб додавання слайдів в презентації.
 4. Опишіть алгоритм зміни шаблона оформлення в уже готовій презентації.
 5. Запишіть вимоги до оформлення графічних об’єктів на слайдах.

Варіант 2

Завдання 1-4 оцінюються 2 балами, завдання 5 – 4 бали

 1. Спеціальні програми, призначені для створення зображень та їх показу на екрані, підготовки слайд-фільмів, мультфільмів, їх редагування, називаються … .
 2. Перерахуйте етапи роботи над створенням презентації.
 3. Назвіть хоча б один спосіб додавання надпису на слайдах презентації.
 4. Що таке шаблони оформлення?
 5. Запишіть правила роботи з текстом під час створення презентацій.

Варіант 3

Завдання 1-4 оцінюються 2 балами, завдання 5 – 4 бали

 1. Презентація, яка розробляється і демонструється як послідовність слайдів, що по черзі відтворюються за вказівкою користувача, називається … .
 2. Перерахуйте режими перегляду презентації в PowerPoint.
 3. Назвіть хоча б один спосіб додавання векторних зображень на слайдах.
 4. Опишіть алгоритм зміни розмітки слайда.
 5. Запишіть вимоги до оформлення графічних об’єктів на слайдах.

Варіант 4

Завдання 1-4 оцінюються 2 балами, завдання 5 – 4 бали

 1. Набір кадрів, які відтворюються автоматично, змінюючи один одного через чітко визначені проміжки часу, називається … .
 2. Перерахуйте елементи інтерфейсу вікна PowerPoint.
 3. Назвіть хоча б один спосіб додавання растрових зображень на слайдах.
 4. Що означає поняття «Розмітка слайда»?
 5. Запишіть правила роботи з текстом під час створення презентацій.
2452 Просмотров