ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Пам’ять. Внутрішня пам’ять

Урок №4 з теми “Інформаційна система. Апаратна складова”. В цьому уроці ми ознайомимось з видами та призначенням внутрішньої пам’яті комп’ютера (постійна пам’ять, оперативна пам’ять  і кеш- пам’ять ).

\

\

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності

ІІІ Повторення і закріплення вивченого матеріалу

Декілька учнів пишуть самостійну роботу на карточках

Перевірка знань з теми “Інформаційна система. Центральний процесор”

Варіант 1

1. Передбачає наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність розв’язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та практичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

2. Як називається місце, куди вставляється центральний процесор?

3. Складна багатошарова друкована плата, до якої підключено практично всі пристрої комп’ютера – це … .

4. Перерахуйте характеристики процесора.

5. В чому полягає загальний принцип побудови комп’ютера?

6. Як називається і в яких одиницях вимірюється властивість процесора, яка вказує скільки елементарних операцій процесор виконує за секунду.

Варіант 2

1. Система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність.

2. Як називається пристрій, що застосовується для охолодження процесора?

3. Основний компонент сучасного комп’ютера, призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій над ними – це … .

4. Перерахуйте принципи функціонування сучасних комп’ютерів.

5. Будова та принципи взаємодії всіх частин комп’ютера.

6. Як називається і в яких одиницях вимірюється властивість процесора, яка вказує кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватися процесором.

Інші учні усно відповідають на питання для повторення:

1. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади.

2. Які ви знаєте складові інформаційних систем? Поясніть їх призначення.

3. Назвіть пристрої, що входять до складу персонального комп’ютера. Поясніть їх призначення.

4. Що таке архітектура комп’ютера?

5. Опишіть роботу комп’ютера, використовуючи схему архітектури комп’ютера.

6. Назвіть принципи функціонування сучасних комп’ютерів.

7. Поясніть принципи організації роботи комп’ютера за фон Нейманом.

8. Назвіть складові процесора.

9. Для чого призначено центральний процесор?

10. Назвіть основні властивості процесорів.

11. Яку розрядність і тактову частоту мають сучасні процесори?

12. Опишіть властивості сучасних процесорів.

13. Що таке материнська плата?

ІV Вивчення нового матеріалу

Однією з основних складових комп’ютера є його пам’ять.

Яке призначення має пам’ять комп’ютера? (Вона призначена для збереження даних)

Класифікація та властивості пам’яті комп’ютера

Види пам’яті

Види пам’яті комп'ютера

Пам’ять поділяють також на енергозалежну (всі види внутрішньої пам’яті, крім постійної) і енергонезалежну (всі виді зовнішньої пам’яті та постійна пам’ять). Дані з енергозалежної пам’яті зникають при вимкненні живлення комп’ютера.

Основними властивостями пам’яті є:

  • ємність – максимальна довжина двійкового коду, який можна розмістити в пам’яті, наприклад 320 Гбайт;
  • швидкість зчитування і запису даних – довжина двійкового коду, яку можна зчитати (записати) за одиницю часу, наприклад 120 Кбайт за секунду.

Внутрішня пам’ять комп’ютера

Внутрішня память – це швидкодіюча електронна пам’ять, розміщена на материнській платі.

Постійна пам’ять

Постійна пам’ять (ПЗП або ROM – англ. Read Only Memory – пам’ять тільки для читання) — швидкодіюча енергонезалежна пам’ять, призначена для зберігання інформації, що не змінюється під час виконання програм. Ця пам’ять невелика за ємністю (кілька сотень кілобайтів) і містить програму тестування пристроїв комп’ютера при ввімкненні – POST (англ. Power-On Self Test – самоперевірка при ввімкненні енергії) та базову систему введення-виведення – BIOS (англ. Basic Input/Output System).

Особливістю постійної пам’яті є те, що дані, які в ній містяться, не зникають при вимкненні живлення комп’ютера. Постійна пам’ять виготовляється у вигляді спеціальної мікросхеми, яку розміщують на системній платі.

Дані в постійну пам’ять заносяться у процесі її виготовлення. Розрізняють мікросхеми постійної пам’яті без можливості перепрограмування і з можливістю багаторазового перепрограмування. За потреби користувач може замінити мікросхему постійної пам’яті або виконати її перепрограмування.

Оперативна пам’ять

Оперативна пам’ять (ОЗП – оперативний запам’ятовуючий пристрій, або RAM – Random Access Memory — пам’ять із довільним доступом) – швидкодіюча пам’ять, призначена для запису, зберігання та читання інформації у процесі її обробки. Вона розміщена на системній платі і розділена на окремі комірки, кожна з яких має унікальне ім’я (адресу). Процесор у будь-який момент часу може звернутися до будь-якої комірки оперативної пам’яті для зчитування або запису даних.

Ємність оперативної пам’яті становить від кількох сотень мегабайтів до кількох гігабайтів. Для сучасної оперативної пам’яті швидкість обміну даними між нею і процесором – понад 10 гігабітів за секунду.

Кеш-пам’ять

Для підвищення швидкості обміну даними між процесором і оперативною пам’яттю використовують кеш-пам’ять (англ. cache memory – пам’ять про запас). У ній робиться своєрідний запас даних, до яких може звернутися процесор під час подальшої роботи.

Вона має значно більшу швидкість обміну даними з процесором порівняно з оперативною пам’яттю.

Розрізняють кеш-пам’ять першого рівня (ємність 32 кілобайти), другого рівня (ємність 6 мегабайтів і більше) і третього рівня (ємність більше 8 мегабайтів). Кеш-пам’ять першого і другого рівня розміщують у складі мікросхеми процесора, третього рівня, як правило, – на системній платі.

V Підсумки уроку

Обгрунтування і виставлення оцінок

VІ Домашнє завдання

Вивчити види внутрішньої памяті.

Вправа. Передивіться кілька оголошень про продаж комп’ютерів і визначте, які параметри при цьому наводять


 

Джерела:

  1. Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./  І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 320 с.: іл.
  2. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.
42152 Просмотров