Операційна система Windows

Конспект уроку з теми “Робота з об’єктами на робочому столі”

Тема. Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, перейменування, переміщення, вилучення та ін.

Мета. Вивчити способи виконання операцій над об’єктами Windows

.

.

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Перевірка домашнього завдання
1) Заслухати повідомлення учнів*
2) Контрольні запитання

1.    Які види програм входять до програмного забезпечення комп’ютера?
2.    Охарактеризуйте призначення кожного виду програмного забезпечення.
3.    Поясніть різницю між системним, службовим і прикладним програмним забезпеченням.
4.    Як називається диск, на який установлено операційну систему?
5.    Які види інтерфейсів операційних систем ви знаєте?
6.    Охарактеризуйте кожний з них.
7.    Поясніть різницю між однозадачною і багатозадачною ОС.
8.    Назвіть основні складові операційної системи та опишіть їх призначення.
9.    Назвіть відомі вам властивості операційної системи Windows XP та їх значення.
10.    З якими основними об’єктами працює операційна система Windows?
11.    Що означає абревіатура WIMP?
12.    Як реалізована технологія WIMP в ОС Windows?
13.    Що відображається на Робочому столі?
14.    Які об’єкти розміщуються на Панелі завдань?
15.    Для чого призначена панель Швидкий запуск?
16.    Як запустити програму з використанням панелі Швидкий запуск?
17.    Наведіть алгоритм запуску програм, використовуючи меню Пуск.
18.   Опишіть структуру меню Пуск.
19.    Опишіть способи запуску програм.
20.    Наведіть алгоритм завершення роботи комп’ютера.

ІІІ Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

1. Записати схему-алгоритм завантаження ОС,

використовуючи картки.

Учні по черзі виходять до дошки та вибирають картку з наступним кроком. Строяться в ряд в потрібному порядку.

Картки з кроками завантаження ОС Windows

2. Заповніть квітку рішень,

записуючи на пелюстці одну із функцій ОС Windows:

Квітка рішень з функціями ОС
Як бачимо однією із функцій є надання інтерфейсу, за допомогою якого користувачі можуть працювати з комп’ютером, зокрема, виконувати операції над об’єктами ОС.

Які ж дії можна виконувати над об’єктами ОС?

А чи знаєте ви, як це можна зробити?

ІV Вивчення нового матеріалу
З теорієй до уроку можна ознайомитись на сторінці: Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, перейменування, переміщення, вилучення та ін.

План

1.    Створення об’єктів
a.    Створення файлів та папок
b.    Створення ярликів
2.    Виділення об’єктів
3.    Копіювання та переміщення об’єктів
4.    Зміна властивостей
5.   Інші операції над об’єктами
a.    Перейменування
b.    Видалення
c.    Відміна останньої дії

V Підсумки уроку

Контрольні запитання
 1. Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
 2. Як скопіювати файл?
 3. Як перемістити папку?
 4. Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
 5. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для копіювання об’єктів за допомогою команд контекстного меню. Як виконати цю операцію, використовуючи перетягування об’єктів; сполучення клавіш?
 6. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для переміщення об’єктів з однієї папки до іншої? Як перемістити одразу кілька об’єктів?
 7. Як створити папку; файл; ярлик?
 8. Чим відрізняються дії під час створення ярликів та інших об’єктів?
 9. Що таке Буфер обміну?
 10. При виконанні яких операцій використовується Буфер обміну? Наведіть алгоритм їх виконання.
 11. Як переглянути значення властивостей об’єкта?
 12. Які основні властивості файлів відображаються у вікні властивостей файлів? Як установити для файлу атрибут Лише читання?
 13. Як виділити групу об’єктів?
 14. Як змінити значок ярлика?

VІ Домашнє завдання

Вивчити способи виконання основних операцій над об’єктами Windows (Ривкінд п.3.4)

3080 Просмотров