Числова послідовність. Арифметична та геометрична прогресія

Послідовність. Приклади числових послідовностей. Способи задання послідовностей

Мета: ознайомити учнів з поняттям послідовності. формувати вміння використовувати набуті знання при розв’язування задач.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

\

\

Хід уроку

1.    Актуалізація опорних знань

Запитання до класу:

Що зображено на малюнку?

1)    Графік функції

2)    Множина чисел

А якщо перекласти числа в такому порядку, що отримаємо?

Послідовність чисел

2.    Мотивація навчальної діяльності

3.    Формування знань

Основні поняття теми.

Множина чисел, що містить п дійсних чисел, або нескінченна множина дійсних чисел, записана в певному порядку, називається послідовність.

2; 4; 6; 8; … – послідовність парних чисел;

1; 2; 3; 4; … – послідовність натуральних чисел.

Числа, що утворюють послідовність називаються її членами і позначаються буквою з індексом.

а5, b10,…

Види послідовностей

22, 24, 26, …, 48.               15, 20, 25, …  .                   2, -2, -6, -10.

Способи задання послідовностей:
  • таблицею
п 1 2 3 4
ап -10 -5 0 5
  • формулою п-го члена (ап=5п);
  • описовий (послідовність парних чисел, більших 10 і менших 20).

Способи задання послідовностейСпособи задання послідовностей - приклад

Послідовність називається зростаючою, якщо кожний її член, починаючи з другого, більший від попереднього.

Послідовність називається спадною, якщо кожний її член, починаючи з другого, менший від попереднього.

4.    Закріплення знань

№ 235, 236, 238, 240, 243, 245 (б).

5.    Підсумок уроку

6.    Домашнє завдання

№ 234, 237, 242, 245 (а), 247*.

7802 Просмотров