Завантажити книги, конспекти уроків, презентації, електронні розробки тощо

Зошит для контрольних робіт з алгебри, 9 клас

В 2008-2009 н.р. я розробила зошит для контрольних та самостійних робіт з алгебри для учнів 9-го класу. Роздрукувала учням його у вигляді буклета вдома на струйному принтері.

Таким чином учні отримали більш дешеві, ніж в магазині, зошити для контрольних та самостійних робіт. А я змогла перевіряти їх знання з відповідної теми, використовуючи ті завдання, які, на мою думку, були більш доцільними.

\

\

Презентую свій зошит для самостійних та контрольних робіт з алгебри – можливо, комусь знадобиться. Він розроблений у чотирьох варіантах, що дає змогу розсадити учнів на контрольній роботі в шахматному порядку.

Зошит для самостійних і контрольних робіт

Титульний аркуш Зошита для самостійних і контрольних робіт

Пояснення до Зошита для самостійних і контрольних робіт

Самостійні роботи

 

Зошит містить завдання самостійних робіт до кожної теми. Орієнтовний час, відведений на виконання роботи, указаний в її заголовку.

Максимальна кількість балів за певне завдання указана в верхньому правому кутку цього завдання. Учитель при перевірці роботи оцінює, наскільки правильно виконане завдання, і виставляє бал за виконання у відповідну клітинку.

Бали за всі завдання сумуються, і в пропорційному співвідношенні виставляється оцінка за роботу за 12-бальною шкалою.

Самостійні роботи

Контрольні роботи

Крім завдань самостійних робіт, зошит містить контрольні роботи з кожної теми навчання. Контрольні роботи містять завдання двох форм: тестові та завдання з розгорнутою відповіддю.

Тестові завдання потрібно розв’язувати на чернетці, а правильну відповідь позначати хрестиком у бланку відповідей, який розміщений в кінці тестових завдань.

Завдання контрольної роботи мають чотири рівня складності. Кожен рівень має свою позначку.

Під час перевірки учитель виставляє відповідну кількість балів за кожне завдання. Потім всі бали сумуються і виставляється оцінка за 12-бальною шкалою відповідно до шкали оцінювання контрольних робіт, яка приведена на сторінці з поясненнями.

Контрольні роботи

Завантажити зошит для самостійних та контрольних робіт з алгебри (9 клас):

Варіант 1   \    Варіант 2   \    Варіант 3   \    Варіант 4

 

12295 Просмотров