Елементи прикладної математики

Математичне моделювання

Тема: Математичне моделювання.

Мета: сформувати в учнів правильне уявлення про місце математики в системі наук і про роль математичного моделювання в науковому пізнанні й практиці; розвивати абстрактне і логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати знання; сприяти розширенню кругозору учнів; виховувати цілеспрямованість, напористість, впевненість в собі, математичну культуру.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

\

\

Хід уроку

1.    Організаційний момент

2.    Мотивація навчальної діяльності

3.    Формування знань

Основні поняття теми

Прикладні задачі в математиці – задачі, які містять нематематичні поняття.

Математичне моделювання – побудова і розв’язування прикладних задач.

Поняття прикладні задачі в математиці та математичне моделювання

Модель – спеціально створений об’єкт, який відображає властивості досліджуваного об’єкта.

Що таке математична модель?

Математичні моделі – функції, рівняння, нерівності та системи.

Етапи розв’язування прикладних задач:

  1. створення математичної моделі;
  2. розв’язування задачі (створеної моделі);
  3. аналіз відповіді.

Етапи розв’язування прикладних задач

4.    Закріплення знань

№ 309, 312, 313.

Додатково № 310

5.    Підсумок уроку

6.    Домашнє завдання

Опрацювати §19,

Виконати № 308, № 314.

7241 Просмотров