ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. АПАРАТНА СКЛАДОВА

Конспект уроку №2 з теми “Основні пристрої апаратної складової”

Тема. Основні пристрої апаратної складової

Мета. Закріпити знання про інформаційну систему та основні пристрої апаратної складової.

.

.

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності

ІІІ Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Декілька учнів пишуть самостійну роботу на карточках

Питання для самостійної роботи:

1.Система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність – це … .

2.Інформаційна система має такі дві складові … .

3.Будова та принципи взаємодії всіх частин комп’ютера називається … .

4.Загальний принцип функціонування сучасного комп’ютера сформулював … .

5.В чому полягає принцип функціонування сучасного комп’ютера?

6.Які є види інформаційних систем за рівнем автоматизації?

Інші учні приймають участь в обговоренні тем вивчених на попередніх уроках:

Питання для повторення

1.    Поясніть висловлювання Н. Вінера: «Обчислювальна машина цінна рівно настільки, наскільки цінна людина, що її використовує».

2.    Що таке інформаційна система? Наведіть приклади.

3.    Які ви знаєте складові інформаційних систем? Поясніть їх призначення.

4.  Наведіть приклади інформаційних систем, які використовуються у вашій школі. Опишіть їх складові.

5.    Яке призначення мають апаратна та програмна складові інформаційних систем.

6.    Опишіть класифікацію інформаційних систем за рівнем автоматизації.

7.    Коротко охарактеризуйте основне призначення кожного з видів інформаційних систем за рівнем аналізу даних.

8.    Що таке інформатична компетентність?

9.    Що таке інформаційна культура?

10.    Що таке компютер? Які інформаційні процеси він виконує?

11.    Назвіть пристрої, що входять до складу персонального комп’ютера. Поясніть їх призначення.

12.    Що таке архітектура комп’ютера?

13.    Опишіть роботу комп’ютера, використовуючи схему архітектури комп’ютера.

14.    Назвіть принципи функціонування сучасних комп’ютерів.

15.    Поясніть принципи організації роботи комп’ютера за фон Нейманом.
Вправи

1. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:

а)    кулінарна книга;

б)    регулювальник руху автомобільного транспорту;

в)    датчик температури навколишнього середовища;

г)    система продажу залізничних квитків у касах «Укрзалізниці»;

д)    міська телефонна довідкова служба.

Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть роботу служби працевлаштування як інформаційної системи.

3. Оцініть рівень інформаційної культури сучасного українського суспільства.

ІV Підсумки уроку

Обгрунтування і виставлення оцінок

V Домашнє завдання

Повторити принципи взаємодії і функції пристроїв сучасного комп’ютера.

2362 Просмотров