Операційна система Windows

Конспект уроку з теми “Вікна папок. Основні елементи вікна папок”

Тема. Правила з техніки безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Вікна папок. Зміна місця розташування і розмірів вікна. Основні елементи вікна папок.

Мета.
навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики; вивчити елементи інтерфейсу  вікна папок; розглянути операції, що можна виконувати над вікном;
  розвиваюча: розвиток загальнокультурної компетенції, навчально-пізнавальної компетенції, комунікативної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення;
  виховна: виховання загальної культури.

.

.

Хід уроку

І Організаційний момент
ІІ Техніка безпеки

Повторити правила поводження в кабінеті інформатики можна за допомогою презентації «ТБ в комп’ютерному класі». За допомогою слайдів учні самостійно згадують і пояснюють правила поведінки.

Завантажити презентацію “Техніка безпеки та правила поводження в комп’ютерному класі”  українською мовою можно за посиланням: Презентація. Техніка безпеки та правила поводження в комп’ютерному класі

ІІІ Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань

На попередніх уроках ми з вами вивчити види вікон, елементи їх інтерфейсу та операції, що можна виконувати над вікнами.

Сьогодні будемо розглядати таке особливе вікно, як вікно папки.

Як ви думаєте, чи знадобиться вам ця інформація у житті? Де може знадобитись така інформація? Для чого потрібно це знати?

Нагадайте мені…

 1. Які види вікон ми вчили? (програмні, інформаційні, діалогові)
 2. Як ви думаєте до якого з цих видів відноситься вікно папки? (програмні)
 3. З яких елементів складається інтерфейс програмного вікна? (Рядок заголовка, кнопка Меню вікна, кнопки керування вікном, Рядок меню (Головне меню), Панелі інструментів, Робоча область, Підлеглі вікна, Рядок стану, Смуги прокручування)
 4. А які операції можна виконувати над програмними вікнами? (активізувати, перемістити, змінити розміри, мінімізувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити)

ІV Вивчення нового матеріалу

На попередніх уроках ми з вами вивчили три види вікон: програмні, діалогові та інформаційні. Сьогодні детальніше розглянемо вікна папок, які відносяться до програмних вікон, адже являються вікнами програми Провідник.
Теорію з теми можна знайти на сторінці: Вікна папок. Операції, що можна виконати над вікнами. Основні елементи вікна папок

План уроку з теми “Вікна папок. Операції, що можна виконати над вікнами. Основні елементи вікна папок”

 1. Детальний розгляд вікна папки
 2. Інтерфейс вікна папки
 3. Операції над вікнами папок: активізувати, перемістити, змінити розміри, мінімізувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити

V Закріплення нового матеріалу

Назвіть елементи вікна, зображені на малюнках:

1  2  3  4  5  67  8  910

VІ Підсумки уроку

Що сьогодні повторили на уроці?

Що сьогодні нового дізналися на уроці?

Контрольні запитання:

 1. До якого типу вікон відноситься вікно папки?
 2. З яких елементів складається інтерфейс вікна папки? Опишіть призначення кожного елементі інтерфейсу?
 3. Які операції можна виконувати над вікном папки?
 4. Як можна виконати кожну операцію?

VІІ Домашнє завдання

Вивчити елементи інтерфейсу програмного вікна та операції, що можна над ним виконувати.

Повторити види вікон, елементи інтерфейсу, операції над вікнами.

Скласти завдання для оцінювання знань з теми:*

1.    Питання з розгорнутою відповіддю – по 2 бали
2.    Тести (не менше 4 варіантів відповідей) – по 1 балу
3.    Питання з короткою відповіддю – по 1,5 бали
4.    Ребуси – по 2 бали
5.    Кросворд – питання по 1-1,5 бали
6.    Інші типи завдань або комбіновані завдання

1830 Просмотров