Иконка Microsoft Word

Лабораторна робота з теми «Текстовий процесор Microsoft Word»

Для 7 класу. В цьому уроці подані завдання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання домашньої лабораторної роботи для учнів 7 класу. За допомоогою цієї роботи перевіряється, чого учні навчились після вивчення всієї теми.

\

\

Завдання лабораторної роботи

Розробити систему завдань з теми «Текстовий процесор Microsoft Word»: 24 тестових завдання (в кожному не менше 4 варіантів відповідей) і 6 завдань типу «Знайти відповідність» (з’єднати стрілочками);
відправити електронну версію роботи на електронну пошту

Вимоги до виконання роботи

 1. Робота розбита на чотири розділи – кожен розділ з нової сторінки:
  • I. Титульний аркуш
  • II. Зміст
  • III. Тестові завдання
  • IV. Знайти відповідність
 2. У змісті вказати назви кожного з 4 (включаючи «Титульний аркуш») розділів та номери їх сторінок.
 3. Нумерацію сторінок та нові сторінки потрібно додавати засобами Word.

Критерії оцінювання

 1. Параметри сторінки: поля по 1 см, формат аркушу А5.
 2. Вірно оформлений титульний аркуш (див. зразок).
 3. При оформленні титульного аркушу використовувалось форматування абзаців (Не використовувати відступи за допомогою Enter чи пробілів!).
 4. Відсутні граматичні помилки.
 5. Наявність форматування символів.
 6. Наявність списків.
 7. Багаторівневі списки.
 8. Форматування списків (різні маркери, відступи тощо).
 9. Наявність колонок в тексті.
 10. Робота містить всі чотири розділи і всі 30 завдань (24 тести, 6 знайти відповідність)
 11. Зміст оформлений з допомогою табуляції.
 12. Робота представлена в електронному та роздрукованому вигляді. Роздрукувати роботу потрібно на аркушах А5 формату (половина А4) з двох сторін.

Зразок титульного аркушу:

Зразок титульного аркушу 
З результатами виконання роботи можна ознайомитись на сторінці: Як учні 7-го класу справились із завданням лабораторної роботи “Текстовий процесор Microsoft Word”

7622 Просмотров