Иконка Microsoft Excel

Лабораторна робота з теми “Табличний процесор”

Урок №0 з теми “Microsoft Excel”. В цьому уроці подані завдання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання лабораторної роботи для учнів 8 класу.  За допомогою цієї роботи перевіряється, чого учні навчились після вивчення всієї теми.

\

\

Завдання та особливості оцінювання творчої домашньої роботи

Мета роботи:

навчитись працювати з табличним процесором і виробити навички використання його у повсякденному житті та навчальній діяльності.

Завдання роботи:

 дослідити питання і підготувати звіт в Excel по одній з наведених нижче проблем.

Вибрати для дослідження одне з наведених нижче завдань (в коментарях можна записувати номер вибраного завдання). Вислати книгу на електронну адресу до 22.04.12 включно.

Завдання для дослідження

1. Звіт «Забезпеченість учнів школи підручниками».

Робота повинна повністю розкривати проблему, зокрема, таблиця повинна мати наступні поля: назва підручника, клас, кількість учнів в класі, кількість підручників, різниця, відсоток забезпеченості.

Також можна на окремих аркушах оформити аналогічні звіти по кожному класу (або по предметах).

 

2. Звіт «Середній бал учнів школи з усіх предметів за перший семестр».

Робота повинна повністю розкривати проблему, зокрема, таблиця повинна мати наступні поля: ПІ учня, клас, назви всіх предметів, середній бал, відсоток успішності (у полях з назвами предметів проти прізвища певного учня повинні стояти його семестрові оцінки)

Також можна на окремих аркушах оформити звіти по кожному класу (або по предметах).

3. Створити шаблон для автоматичного підрахування проценту відвідування учнями школи в ІІ семестрі.

Робота повинна повністю розкривати проблему, зокрема, таблиця повинна мати наступні поля: ПІ учня, клас, дати з 10.01.12 по 25.05.12, відсоток відвідування тощо (у полях з датами проти прізвища певного учня мають стояти числа, які вказують скільки уроків пропустив учень в той чи інший день, якщо учень відвідав всі уроки – клітинка має бути порожньою. Відсоток відвідування потрібно обчислювати так: знайти відсоток пропущених уроків – відношення пропущених уроків до усіх за семестр; потім від 100% відняти відсоток пропущених уроків).

Також можна на окремих аркушах оформити звіти по кожному класу.

4. Створити шаблон для автоматизації створення звіту про харчування учнів на ІІ семестр.

Робота повинна повністю розкривати проблему, зокрема, таблиця повинна мати наступні пункти: ПІ учня, клас, дати з 10.01.12 по 27.05.12, використали, здали, різниця (у полях з датами проти прізвища певного учня мають стояти числа, які вказують скільки коштів було витрачено на харчування в той чи інший день).

Також можна на окремих аркушах оформити звіти по кожному класу.

5. Створити шаблон для визначення проценту успішності учнів за рівнями навчальних досягнень на ІІ семестр.

Робота повинна повністю розкривати проблему, зокрема, таблиця повинна мати наступні пункти: ПІ учня, клас, назви всіх предметів, середній бал, рівень знань, відсоток успішності (у полі рівень знань повинен автоматично визначатись рівень – високий, достатній, середній, низький – залежно від того, який в учня середній бал; відсоток успішності обраховується як відношення кількості учнів високого, достатнього та середнього рівнів до кількості всіх учнів).

Також можна на окремих аркушах оформити звіти по кожному класу (або по предметах).

Критерії оцінювання

 1. Робота збережена в форматі .xls названа прізвищем учня, що її виконував.
 2. Наявність об’єднаних клітинок, зокрема, одна клітинка має містити заголовок таблиці.
 3. В таблицях міститься інформація хоча б про 10 учнів з кожного класу, починаючи з 5 по 11. Назви підручників мають бути правдивими (завдання 1). Всі інші дані можна придумати.
 4. Окремі частини роботи містяться на різних аркушах, підписаних відповідним чином, зокрема, І аркуш – звіт по всій школі, ІІ, ІІІ, … – по різних класах (предметах), N – діаграми тощо.
 5. Таблиці відформатовані (вигляд шрифту, розмір, межі клітинок, заливка, відповідний тип – числовий, дата, грошовий тощо).
 6. Наявність розрахунків в таблицях за допомогою формул.
 7. Формули записані вірно і застосовані скрізь, де потрібно.
 8. Використання вбудованих функцій для деяких розрахунків (автосума, середні значення, логічні функції – якщо, і, або тощо).
 9. Правильний запис функцій.
 10. Наявність діаграм та графіків.
 11. Всі таблиці проілюстровані графіком або діаграмою.
 12. Всі діаграми та графіки відформатовані.
10199 Просмотров