Иконка Microsoft Word

Контрольна робота №1. Текстовий процесор Microsoft Word

Перед початком вивчення теми “Текстовий процесор Microsoft Word” учням 8 класу (2011-2012 н.р.) було запропоновано виконати домашнє творче завдання, над яким потрібно було працювати вдома впродовж всієї теми.

Частина школярів вирішили не виконувати дане завдання, тому я запропонувала їм виконати контрольну роботу для перевірки їхніх знань та вмінь  з теми .

…..

На цій сторінці наведено чотири варіанти завдань контрольної роботи з теми “Знайомство з Microsoft Word. Підготовча робота для створення документів. Редагування та форматування тексту. Робота зі списками та колонками”Контрольна робота №1
з теми «Текстовий процесор Microsoft Word»

Варіант 1

Завдання 1-3 – по 2 бали; 4 – 6 балів

  1. Що називається системами опрацювання текстів? Наведіть приклади.
  2. Що таке курсор? Яке його призначення? Які способи переміщення курсора ви знаєте?
  3. Ваш однокласник скаржиться вам на те, що коли він уводить новий текст, то старий текст зникає. Що ви йому порадите?
  4. Виконайте наступне завдання в програмі Microsoft Word. Запишіть алгоритм виконання в зошит, зберігши файл з роботою у власну папку під назвою «К.р.№2.В1».
   • a. Введіть вказаний нижче текст, дотримуючись правил введення тексту.
   • b. Відформатуйте його за зразком.
   • c. Збережіть документ
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 1
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 1

Варіант 2

Завдання 1-3 – по 2 бали; 4 – 6 балів

  1. Опишіть основні можливості систем опрацювання текстів.
  2. Назвіть основні правила введення тексту з використанням клавіатури.
  3. Опишіть для чого і як використовується буфер обміну в Microsoft Office.
  4. Виконайте наступне завдання в програмі Microsoft Word. Запишіть алгоритм виконання в зошит, зберігши файл з роботою у власну папку під назвою «К.р.№2.В2».
   • a. Введіть вказаний нижче текст, дотримуючись правил введення тексту.
   • b. Відформатуйте його за зразком.
   • c. Збережіть документ
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 2
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 2

Варіант 3

Завдання 1-3 – по 2 бали; 4 – 6 балів

 1. Які ви знаєте види систем опрацювання текстів? Охарактеризуйте кожен з них.
 2. Назвіть основні елементи вікна текстового процесора Microsoft Word та їх призначення.
 3. Чому інколи в тексті деякі слова підкреслюються хвилястими лініями? Як виправити цю ситуацію?
 4. Виконайте наступне завдання в програмі Microsoft Word. Запишіть алгоритм виконання в зошит, зберігши файл з роботою у власну папку під назвою «К.р.№2.В3».
  • a. Введіть вказаний нижче текст, дотримуючись правил введення тексту.
  • b. Відформатуйте його за зразком.
  • c. Збережіть документ
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 3
Контрольна робота №2 з теми «Текстовий процесор Microsoft Word» Варіант 3

Варіант 4

Завдання 1-3 – по 2 бали; 4 – 6 балів

  1. Назвіть і охарактеризуйте формати файлів текстових документів, які ви знаєте.
  2. Чим відрізняється процес виконання команд Зберегти та Зберегти як… ? Опишіть процес зберігання документу за допомогою команди Зберегти як… .
  3. Опишіть способи виділення фрагментів тексту в текстовому процесорі Microsoft Word.
  4. Виконайте наступне завдання в програмі Microsoft Word. Запишіть алгоритм виконання в зошит, зберігши файл з роботою у власну папку під назвою «К.р.№2.В4».
   • a. Відкрийте програму Microsoft Word та введіть стислу автобіографію (3-4 речення).
   • b. Додайте за змістом кілька символів, відсутніх на клавіатурі (наприклад, § ✆ ✎)
   • c. Виконайте автоматичну перевірку правопису в тексті.
   • d. Збережіть документ.
8574 Просмотров